Frugtbare forskningsmiljøer, fælles fremskridt

Astellas har som målsætning at investere mindst 17 % af den årlige omsætning i forskning. Og vi vælger at forske i netop de sygdomme, det er sværest at udvikle medicin til, og hvor patienterne derfor savner behandling.

Vores egne laboratorier kan derfor tiltrække det globale forskersamfunds elite. Men nogle udfordringer er så store, at en virksomhed ikke kan løfte dem alene. Astellas indgår løbende i partnerskaber, hvor forskergrupper kombinerer discipliner som genetik, molekylær­biologi, farmakologi, statistik og datalogi for at finde svar.

Sammen forsøger vi at forvandle ny viden til værdifulde lægemidler. Målet er svært at nå. Men gensidig åbenhed og viljen til at dele data gør det muligt at accelerere biofarmaceutisk innovation og udvikling.

Syge mennesker og deres pårørende har svære dage – lige nu. Vi arbejder for, at deres dag i morgen bliver bedre.

forskning_DK.png

Etik i forskningen
Det er afgørende for os, at vi lever op til de højeste krav om videnskabelig integritet. Alle resultater skal afrapporteres uanset udfald, og vores protokoller og rådata findes bl.a. på den uafhængige platform clinicalstudydatarequest.com.

Dyrevelfærd i laboratoriet
Astellas overholder de seneste og mest omfattende internationale retningslinjer for beskyttelse af forsøgsdyr. Men vi går videre i bestræbelsen på at nå den højeste bioetiske standard. Vores laboratorier er akkrediterede af den internationale organisation AAALAC1, der evaluerer laboratoriedyrs velfærd efter standarder, der ofte overgår lovens krav.

Socialt ansvar
Befolkningen i ulande lider ofte af tropiske parasitsygdomme. Men de savner behandling, fordi forskningsinvesteringer i ulandsmedicin er svære at tjene hjem. Astellas tager ansvar for at forbedre folkesundheden i den tredje verden og forsker i lægemidler mod udbredte sygdomme som:

  • sovesyge
  • dengue feber virus
  • sneglefeber

Læs mere om vores indsats i den tredje verden klik Fistula story

 

Referencer:
1 The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International

NON_2022_0003_DK