Vi vil stå i spidsen for den medicinske udvikling
for at forvandle innovativ videnskab til værdi for patienterne

Forvandle forandringer til muligheder

Skabe innovative, nye lægemidler og medicinske løsninger ved at udnytte vores kernekompetencer

Mere end GCL*

Undersøge forretningsmuligheder fra forskellige perspektiver og favne forandring
*GCL: Global Category Leader

Vision og strategi

Udvikle innovative, medicinske løsninger ved at kombinere en masse forskellige interne og eksterne kompetencer inden for syge- og sundhedspleje

Fokusområder
I lyset af den hastige udvikling inden for syge- og sundhedsplejen vil Astellas, på en mere fleksible og effektiv måde end tidligere, identificere nye forretningsmuligheder for at opnå fortsat vækst. Vi vil definere vores fokusområder ved at supplere vores traditionelle syn på behandlingsområder med nye perspektiver. Vi vil tage højde for nye teknologier og behandlingsmetoder, produktudviklingspotentiale og nye kommercialiseringsmuligheder, markedstrends og ændringer i love og bestemmelser på lægemiddelområdet. Det er vores mål at identificere områder med ikke-opfyldte medicinske behov og finde nye forretningsmuligheder.

NON_2022_0004_DK