Astellas infektionsmidler i dag
Astellas tilbyder et middel mod alvorlige gærsvampsinfektioner og et smalspektret antibiotikum målrettet bakterien clostridium difficile.

Links til indlægssedler

svampe-3.png

Lær mere omkring vores behandlingsområder:

NON_2019_0044_DK   12/2019