På indlægssedlen kan du læse om din medicins bivirkninger. Men hvad oplever du?

Al medicin har bivirkninger. Men man kan ikke på forhånd vide, hvor meget eller hvor lidt man vil mærke til dem. Tal med din læge, sygeplejerske eller apoteket, hvis du undrer dig, eller hvis noget føles forkert.

Din egen læge kan forklare og give råd om din behandling. Har du et generelt spørgsmål til din Astellas medicin, er du velkommen til at kontakte os.

biv-2.png

Det er ikke besværligt at indberette en bivirkning. Du har følgende muligheder:

  • Din egen læge kan gøre det
  • Du kan selv gøre det her: Link
  • Du kan kontakte Astellas og bede os om at gøre det

Alle patientdata bliver beskyttet af anonymisering.

NON_2022_0005_DK