Astellas forretningsfilosofi består af tre elementer: raison d’être, mission og værdigrundlag.

Raison d’être

Vi vil bidrage til at forbedre folkesundheden over hele verden ved at tilbyde innovative og pålidelige lægemidler.

  • Gå længere end alle andre med hensyn til at udforske og udnytte potentialet inden for life science.
  • Fortsætte med at håndtere nye udfordringer og udvikle innovative lægemidler.
  • Levere kvalitetsprodukter samt korrekt information og bevare en solid troværdighed hos kunderne.
  • Understøtte en sund tilværelse for mennesker i hele verden.
  • Fortsætte med at skille os ud på det globale marked for lægemidler.

Mission

At opnå en bæredygtig øgning af markedsværdien

  • Vi vil bestræbe os på at styrke vores markedsværdi på en bæredygtig måde.
  • Vi vil bestræbe os på at være det foretrukne valg for vores interessenter, herunder kunder, aktionærer, medarbejdere og samfundet generelt.
  • Vi vil bestræbe os på at vinde vores interessenters tillid og derigennem øge vores markedsværdi.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag udgør et adfærdskodeks, som vi konstant følger. Astellas vil altid bestå af mennesker, der handler efter deres overbevisninger.

Udpræget sans for etik
Vi vil altid drive virksomhed baseret på høje etiske krav.

Kundefokus
Vi vil altid bestræbe os på at forstå kundernes behov, og vores fokus vil altid være at opnå en høj grad af kundetilfredshed.

Kreativitet
Vi vil aldrig stille os tilfreds, men konstant arbejde med innovation for at skabe nye værdier.

Konkurrenceevne
Vi vil altid have fokus på omverdenen for at kunne skabe øget værdi i et stadig højere tempo.

Astellas forpligter sig til at opfylde alle sine forpligtelser over for samtlige interessenter ved at handle etisk korrekt og ved aktivt at bestræbe os på at offentliggøre information.

NON_2022_0004_DK