Støtte til patientforeninger

I overensstemmelse med gældende regler og lovgivning har Astellas Pharma mulighed for at give økonomisk støtte til patientforeninger på to forskellige måder:

Donationer og tilskud til patientorganisationer:

En patientforening kan skriftligt ansøge om økonomisk tilskud/donation til patientforeningens arbejde med og støtte til patienternes og/eller pårørende eller til forskning i andet arbejde med specifikke sygdomsområder. Beslutning om støtte tages af Head of Medical Affairs hos Astellas Pharma i overensstemmelse med objektive kriterier som angivet i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan findes her.

Astellas Pharma vil til en hver tid respektere patientforeningens uafhængighed, og økonomisk støtte gives uafhængigt af patientforeningens faglige og interessepolitiske standpunkter. Økonomisk støtte fra Astellas Pharma i form af tilskud eller donation skal offentliggøres tydeligt, fx på forsiden af et offentlig tilgængelig materiale eller på en offentlig liste over tilskud/donationer modtaget af patientforeningen. Patientforeningen skal også offentliggøre enhver økonomisk støtte, den har modtaget af lægemiddelindustrien, på organisationens hjemmeside i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Sponsorater:

Astellas Pharma har mulighed for at sponsorere en uddannelsesaktivitet tilrettelagt af en patientorganisation, fx via betaling af omkostningerne for mødet (som f.eks. omkostninger til betaling af en forelæser, mødested, eller forplejning),

Interesserede patientforeninger kan sende en e-mail med beskrivelse af aktiviteten og behovet for økonomisk støtte til [email protected].

Astellas Pharma offentliggør alle aftaler om økonomisk støtte til patientforeninger, inklusive sponsorater, tilskud og donationer, i overensstemmelse med gældende regler og lægemiddelindustriens etiske regelsæt. Se Åbenhed for et overblik over vores offentliggjorte samarbejder med patientforeninger.

NON_2022_0004_DK