1. Въведение

1.1 Следните правила и условия („ Условия за ползване “) се прилагат за вашия достъп и използване на уебсайта с адрес http://www.astellas.com/bg/, управляван от Астелас Фарма България ЕООД, чийто адрес на управление е бул. „Цариградско шосе“ № 90, Офис сграда „Капитал Форт“, София, България 1784, регистриран в България № 200816023 (наричани по-нататък „Астелас”, „ние“, „нашият“ или „ нас“) („Уебсайтът“). Използването на нашия уебсайт включва достъп и сърфиране.

1.2 Настоящите Условия за ползване следва да се четат заедно със и да се прилагат в допълнение към нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките и запазете и/или отпечатайте копие за бъдещи справки, тъй като и двата документа се отнасят до използването на нашия Уебсайт.

1.3 Използвайки Уебсайта, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приемате настоящите Условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за бисквитките и ще се съобразявате с тях. Ако не сте съгласни или не можете да спазвате настоящите Условия за ползване, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките, трябва незабавно да спрете да използвате Уебсайта.

2. Промени в настоящите условия за ползване

2.1 „Астелас“ може да променя настоящите Условия за ползване, като промени тази страница, и с продължаване на ползване на Уебсайта, вие се съгласявате с приемането на промените. Моля, проверявайте редовно тази страница, за да следите актуализациите.

3. Промени в нашия уебсайт

3.1 Можем да актуализираме уебсайта периодично и да променяме съдържанието, достъпно за посетителите на уебсайта. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме уебсайта и не гарантираме, че уебсайтът и неговото съдържание са актуални.

3.2 Ние не гарантираме, че нашият сайт или каквото и да е съдържание, налично в него, не съдържа грешки или пропуски.

3.3 Ако имате някакви въпроси относно нашия уебсайт, настоящите условия за ползване или искате да се свържете с нас поради някаква друга причина, направете го на https://www.astellas.com/bg/contact-us

4. Достъп до нашия уебсайт

4.1 Уебсайтът ви се предоставя безплатно.

4.2 Ние не гарантираме, че нашият уебсайт или каквото и да е съдържание в него винаги ще бъде на разположение или че достъпът ви до него ще бъде непрекъснат. Достъпът се предоставя временно и ние можем да спрем, оттеглим, прекратим или променим всички и която и да е част от уебсайта без предизвестие поради каквато и да е причина. Ние няма да носим отговорност пред вас, ако поради някаква причина нашият уебсайт не е достъпен по всяко време или за какъвто и да е период.

5. Вашето използване на уебсайта

5.1 Когато използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате:

(а) да не използвате уебсайта за каквато и да е незаконна или неподходяща цел;

(б) да не използвате уебсайта по начин, който нарушава правата на друго лице или ограничава или възпрепятства използването и ползите от уебсайта за друго лице;

(в) да не разглобявате, проектирате в обратен ред или декомпилирате друг софтуер, приложения, актуализации или хардуер, достъпни чрез уебсайта; или

(г) да не използвате уебсайта по друг начин, който е забранен от настоящите условия за ползване.

5.2 Вие приемате, че е ваше задължение да гарантирате, че разполагате с антивирусна програма, защитна стена и друг подходящ софтуер за защита при сърфиране в интернет и достъп до този уебсайт и да поддържате сигурността на паролите/потребителските имена във връзка с всички потребителски акаунти, свързани с уебсайта (ако е приложимо). „Астелас“ не може да поеме отговорност за това, че не сте взели предпазни мерки при сърфиране в интернет и нашия уебсайт.

5.3 Не трябва да злоупотребявате с нашия уебсайт чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е зловреден или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия уебсайт, сървъра, на който се съхранява нашият уебсайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. Не трябва да атакувате нашия уебсайт посредством атака, свързана с отказ за предоставянето на услуги или разпределена атака, свързана с отказ за предоставянето на услуги. Ако нарушите настоящата разпоредба, можете да извършите престъпление и ние ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези агенции, като им разкрием вашата самоличност. Ако нарушите настоящото условие, правото ви да използвате нашия уебсайт ще бъде прекратено незабавно.

5.4 Съдържанието на нашия уебсайт е само за обща информация и няма за цел да предоставя съвети, на които трябва да разчитате. Трябва да получите професионален или специализиран съвет, преди да предприемете или да се въздържите от каквито и да било действия въз основа на съдържанието на нашия уебсайт.

5.5 Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията, достъпна на нашия уебсайт, ние не даваме гаранции, че съдържанието е точно, пълно или актуално, нито че уебсайтът не нарушава правата на трети страни. Ние не поемаме отговорност за използването от ваша страна на съдържанието на уебсайта и то е изцяло на ваш риск.

6. Права на интелектуална собственост

6.1 Всички търговски марки са собственост на Astellas Pharma Inc. и/или свързаните с тях лица. Търговските марки на трети страни са собственост на дружествата с произход и се използват по лиценз и/или са посочени с разрешение и/или потвърждение от Astellas Pharma Inc. и/или свързаните с тях лица.

6.2 Ние сме собственик, лицензодател или упълномощен ползвател на различни Права на интелектуална собственост в рамките на нашия Уебсайт, включително материалите, публикувани на него. Интелектуалната собственост може да включва текст, изображения, звукови и видео клипове и други произведения на интелектуална собственост, които са защитени от различни приложими глобални закони и договори за интелектуална собственост, включително закони за авторското право. Когато е приложимо, всички тези права са запазени.

6.3 Ако спазвате настоящите условия за ползване, можете да преглеждате, изтегляте, отпечатвате и използвате съдържание от уебсайта, при условие че:

(а) признавате във всеки един моменти статуса ни на автори на съдържанието;

(б) не използвате съдържанието за комерсиални цели;

(в) не променяте съдържанието на уебсайта по никакъв начин; и

(г) не променяте съдържанието и използвате всички илюстрации на уебсайта и другото визуално съдържание заедно с придружаващия ги текст.

6.4 Не трябва да използвате съдържанието на уебсайта по никакъв начин, който е в противоречие с настоящите условия за ползване, освен ако не сте получили предварително нашето писмено съгласие. Ако разпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия уебсайт в нарушение на настоящите условия за ползване, вашето право на ползване на уебсайта ще бъде прекратено и при поискване от наша страна ще трябва да върнете всички направени копия на нашите материали.

7. Съдържание, създадено от потребители

7.1 „Астелас“ може да включи функция на уебсайта, която ви позволява да публикувате или изпращате съдържание към уебсайта, например на публичен форум или блог. С изпращането на съдържание вие се съгласявате, че:

(а) носите пълна отговорност за съдържанието, което публикувате или изпращате, и че няма да изпращате никакво съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, тормозещо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, расово, етично или друго незаконно и/или неприемливо по какъвто и да е начин съдържание;

(б) декларирате, че всяко съдържание е: (i) оригинално за вас и че никоя друга страна няма права или интерес по отношение на съдържанието; и/или (ii) разполагате с необходимите права, лицензи, съгласия и разрешения за публикуване на съдържанието на уебсайта за ползване от „Астелас“ в съответствие с настоящите условия за ползване.

7.2Когато изпращате съдържание към нашия уебсайт, вие предоставяте следните лицензи:

(а) неизключителен, безвъзмезден, безсрочен лиценз за „Астелас“ да използва съдържанието по какъвто и да е начин, който сметнем за подходящ и да упълномощаваме други да го правят. Вие също така се съгласявате безвъзвратно и безусловно да се откажете от всички морални права, които може да имате по отношение на съдържание, публикувано от вас на уебсайта; и

(б) Неизключителен, безплатен лиценз за другите потребители на уебсайта за достъп до вашето съдържание чрез уебсайта за целите на достъпа до такова съдържание и използването му в съответствие с настоящите условия за ползване.

7.3 „Астелас“ може по всяко време и по каквато и да е причина да прегледа, редактира, модифицира, отхвърли или премахне съдържание, изпратено към или публикувано на уебсайта, въпреки че нямаме задължение да го правим. Ние не носим отговорност за каквото и да е съдържание, публикувано или изпратено за публикуване от вас или друг потребител на уебсайта.

7.4 Ние не сме задължени да запазим каквото и да е съдържание и няма да носим отговорност пред вас за изтриването, унищожаването или загубата на каквото и да е съдържание, което не е предоставено от нас. Можем да запазим съдържание, ако е необходимо, за да можем да изпълним законовите си задължения, да разрешаваме спорове и да прилагаме настоящите условия за ползване.

8. Ограничения на нашата отговорност

8.1 Нито една разпоредба от настоящите условия за ползване не ограничава или изключва: (i) нашата отговорност за телесна повреда или смърт, причинени от небрежност, измама или умишлено въвеждане в заблуждение от наша страна; (ii) вашите права съгласно законите за защита на потребителите; или (iii) всяка друга отговорност, която не може да бъде ограничена или изключена съгласно законодателството на България.

8.2 До степента, разрешена от закона, ние изрично изключваме всякакви изявления, гаранции или условия, които могат да се отнасят до нашия уебсайт или каквото и да е съдържание в него, било то изрично или по подразбиращ се начин.

8.3 Ние не носим отговорност пред който и да е потребител за каквито и да са загуби или щети, независимо дали по силата на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин, дори ако загубата или вредата са били предвидими, които настъпват в резултат на или във връзка с:

използване или невъзможност за използване на нашия уебсайт; или

(б) използване или доверие в каквото и да е съдържание, показвано на или достъпно на нашия уебсайт.

8.4 Ако сте бизнес потребител, моля, имайте предвид, че по-специално ние не носим отговорност за:

(а) всяка загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи;

(б) прекъсване на бизнеса;

(в) загуба на очакваните спестявания;

(г) загуба на добра воля, възможност или репутация;

(д) загуба на данни; или

(е) всяка специална, непряка, случайна, последваща, наказателна или примерна загуба, независимо по какъв начин е причинена,

произтичащи от или във връзка с настоящите условия за ползване или използването от ваша страна на уебсайта (независимо дали искът е предявен за нарушение на договор, поради небрежност или някакъв друго непозволено увреждане, съгласно закон или по друг начин).

8.5 Ако сте обикновен потребител, моля, имайте предвид, че ние предоставяме уебсайта само за домашна и частна употреба. Вие се съгласявате да не използвате нашия уебсайт за каквито и да било търговски или бизнес цели и ние не носим отговорност пред вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес или загуба на бизнес възможност. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от вирус, разпределена атака, свързана с отказ за предоставянето на услуги, или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг материал, причинени от използването на нашия уебсайт или от изтеглянето от ваша страна на който и да е материал, публикуван в него или в който и да е свързан с него уебсайт.

8.6 Информацията, предавана чрез този уебсайт, преминава през обществени телекомуникационни мрежи. Не гарантираме, че уебсайтът ще бъде достъпен или че работата на уебсайта ще бъде непрекъсната или без грешки и не поемаме отговорност за това.

9. Връзки към уебсайтове на трети страни

9.1 Този уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ние не проверяваме, не подкрепяме или не одобряваме по какъвто и да е друг начин съдържанието на уебсайтовете на трети страни и използването на такива уебсайтове е изцяло на ваш риск, като ние нямаме контрол върху съдържанието на уебсайтовете на трети страни.

9.2 Ние не поемаме отговорност за достъпа до или съдържанието на такива уебсайтове на трети страни, нито отговорност за каквито и да е щети или вреди, които може да понесете при посещението и/или използването им.

10. Други важни условия

10.1 „Астелас“ може по всяко време да сложи край на съществуването на уебсайта или да прекрати някои функции и функционалности на уебсайта незабавно по свое усмотрение.

10.2 Ако което и да е от настоящите условия за ползване бъде признато за незаконно, невалидно или неприложимо от който и да е компетентен съд, останалите условия за ползване остават да действат с пълна сила.

10.3 Всяко неспазване от страна на „Астелас“ на упражняването или принудителното изпълнение на каквото и да е право или разпоредба от настоящите условия за ползване не представлява отказ от това право или разпоредба.

10.4 С изключение на изрично заявеното в настоящите условия за ползване, нито една разпоредба от настоящите условия за ползване няма за цел да предостави каквито и да било права, правни средства за защита или предимства на друго лице освен вас и „Астелас“.

10.5 Настоящите условия за ползване съдържат пълното споразумение между вас и нас и заменят всички предишни условия, гаранции и/или изявления в най-пълната степен, разрешена от закона.

10.6 „Астелас“ може да прекрати достъпа ви до уебсайта поради нарушение на настоящите условия за ползване. Освен това вие или ние можем да прекратим споразумението си съгласно настоящите условия за ползване по всяко време с писмено изявление до другата страна. Ако споразумението бъде прекратено, вие трябва незабавно да спрете да използвате нашия уебсайт.

10.7 Ако сте обикновен потребител, моля, имайте предвид, че настоящите Условия за ползване, тяхното съдържание и формат се уреждат от законодателството на България. В случай на какъвто и да е въпрос или спор, произтичащ от или във връзка с настоящите Условия за ползване, както вие, така и ние ще се подчиним на изключителната компетентност на българските съдилища.

10.8 Ако сте компания, настоящите условия и всички спорове или искове, произтичащи от или във връзка с тях или техния предмет или форма (включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и тълкуват от законите на България. Ако предприемете някакви правни действия, свързани с използването на уебсайта или настоящите условия за ползване, вие се съгласявате да го направите в съдилищата на България.

10.9 Настоящите Условия за ползване, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките са достъпни на следните езици: Български език

 

MAT-BG-NON-2023-00009