Въведение

Настоящата Политика за бисквитките („ Политика “) обяснява как Astellas (наричани по - долу „Astellas “,„ ние “, „нашите“ или „нас “) използва бисквитки и подобни технологии, за да ви разпознае, когато посещавате нашия уебсайт и неговите поддомейни („ Уебсайтът “). Тя обяснява какво представляват тези технологии и защо ги използваме, както и правата Ви да контролирате използването им. Пълната информация за самоличността и данните за контакт на администратора на Уебсайта е предоставена в неговите Условия за ползване.

 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки файлове с данни, които се инсталират на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уебсайт. Бисквитките се използват широко от собствениците на уебсайтове, за да накарат уебсайтовете си да заработят изцяло или да работят по-ефективно, както и да предоставят отчетна информация.

 

Какъв вид бисквитки използваме и защо?

Използваме ограничени бисквитки за целите, посочени в нашето решение за управление на бисквитки, до които можете да получите достъп, като кликнете върху върху иконата на червена бисквитка onetrust-icon или като кликнете върху съответната връзка, достъпна за Вас на нашия Уебсайт.

Някои бисквитки са необходими поради технически причини, за да може нашият Уебсайт да работи, наричаме ги „строго необходими“ бисквитки. Сайтът ни работи благодарение на тях и те не могат да бъдат деактивирани.

Другите бисквитки и подобни технологии не са задължителни, помагат ни да разберем как се използва нашият уебсайт; позволяват ни да активираме допълнителни функционалности, целящи да подобрят потребителското Ви изживяване; да персонализираме нашето съдържание спрямо Вас, включително публикуваното съдържание и/или и ни позволяват да проследяваме и насочваме интересите на нашите потребители и ефективността на нашите рекламни кампании.

Трети страни, като например платформи за социални мрежи или други партньори за онлайн маркетинг и/или реклама, могат да използват бисквитки и други подобни технологии, като например уеб маяци и пиксели, чрез нашия Уебсайт за целите на анализиране, маркетинг, персонализиране на реклами и насочване, както и за да Ви позволят да споделяте нашето съдържание от нашия Уебсайт с приятели и в мрежата в платформите за социални мрежи, които използвате. Тези незадължителни насочващи бисквитки и подобни технологии ще бъдат използвани от тези трети страни съгласно приложимите продуктови условия, за да изградят профил на Вашите интереси и да Ви показват подходящи реклами на други сайтове, които посещавате. Тези насочващи бисквитки и други подобни технологии ще ни позволят също така да измерваме ефективността на нашето рекламно съдържание в рекламните ни пространства, като разбираме броя на показванията на всяко съдържание, броя на потребителите, които са кликнали върху всеки елемент от съдържанието, и какви по-нататъшни действия са извършили. Въпреки че тези бисквитки не съхраняват пряко лична информация за Вас, те могат еднозначно да идентифицират Вашия браузър и интернет устройство, за да показват персонализирани реклами и съдържание на уебсайтовете и други приложения, които посещавате. Ако не разрешите тези бисквитки, до Вас ще достигат по-слабо насочени реклами и може да не можете да използвате някои функционалности на нашия Уебсайт, като например приставките за социални мрежи.

В такива случаи тези трети страни могат да изпълняват ролята на съвместен администратор на данни с Astellas за тези специфични цели на насочване, което означава, че Astellas и тези трети страни съвместно определят ключовите елементи на съответните дейности по обработване на данни. Повече подробности за определянето на тези съвместни администратори са налични в таблицата по-долу, която също така предоставя връзки към съответните споразумения за съвместно администриране, които уреждат разпределението на ролите между Astellas и тези партньори:

СтурктураДопълнителна информация за техните дейности по обработване на данни, включително правните основания, на които те се позовават, и начините за упражняване на правата Ви на субект на данни срещу тяхРазпределение на ролите и отговорностите
Meta Ireland (съвместен администратор)https://www.facebook.com/about/privacyhttps://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
LinkedIn Ireland Unlimited Company (съвместен администратор)https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyhttps://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Моля, имайте предвид, че тези трети страни са отговорни за осигуряване на правата на субектите на данни по отношение на съхраняваните от тях лични данни след съвместното обработване. Тези трети страни носят пълната отговорност за всяко използване и обработване на Вашите лични данни за други цели извън горепосочените по отношение на съвместното използване на насочващи бисквитки с Вашето предварително изрично съгласие.

Специфичните видове бисквитки, пиксели и други подобни технологии, обслужвани чрез нашия Уебсайт, и целите, които те изпълняват, са описани в Центъра за предпочитания за бисквитки на нашето решение за управление на бисквитки, до което можете да получите достъп, като кликнете върху съответната връзка в нашия Уебсайт.

Ние използваме незадължителни бисквитки, пиксели и други подобни технологии само ако ни дадете предварителното си изрично съгласие в нашето решение за управление на бисквитки. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като просто посетите центъра за предпочитания в нашето решение за управление на бисквитки (моля, вижте следващия раздел). За строго необходимите бисквитки, които не могат да бъдат деактивирани, защото са от съществено значение за функционирането на нашия Уебсайт, ние разчитаме на нашия законен интерес да работим с функционално защитен Уебсайт.

Как да контролирате бисквитките?

Имате право да решите дали да приемете или отхвърлите някои или всички бисквитки, пиксели и други подобни технологии, които не са строго необходими. Можете да промените предпочитанията си за бисквитки и да оттеглите предварителното си съгласие по всяко време, като използвате нашето решение за управление на бисквитки, до което имате достъп, като кликнете върху съответната връзка (обикновено достъпна в долния край на нашия уебсайт) или като кликнете върху иконата на червена бисквитка onetrust-iconна нашия уебсайт. След това можете да актуализирате предпочитанията си, като използвате превключвател за превключване onetrust-active, за да активирате или деактивирате съответните категории от незадължителните „бисквитки “. Може да се наложи да опресните страницата, за да може настройките Ви да влязат в сила.

Също можете да зададете или промените контролите на уеб браузъра си, за да приемате или отказвате бисквитки. Ако решите да отхвърлите строго необходимите бисквитки, можете да продължите да използвате нашия уебсайт, но достъпът Ви до някои функционалности и части на нашия уебсайт може да бъде ограничен. Тъй като средствата, чрез които можете да откажете бисквитките чрез контролите на Вашия уеб браузър, са различни за отделните браузъри, трябва да се консултирате с помощното меню на браузъра си за повече информация.

Освен това повечето рекламни мрежи Ви предлагат начин да се откажете от целевото рекламиране. За повече информация, моля, посетете http://www.aboutads.info/choices/ или http://www.youronlinechoices.com.

 

Колко дълго запазваме Бисквитките?

Продължителността на живота на всяка бисквитка на нашия Уебсайт е дефинирана в центъра за предпочитания в нашето решение за управление на бисквитки.

 

Международни прехвърляния на данни

Информацията, записана в бисквитки, пиксели или други подобни технологии, може да бъде достъпена, прехвърлена и обработвана в държави, различни от държавата, в която пребивавате. По - специално Astellas поддържа центрове за данни и сървъри по целия свят, включително Япония и Съединените щати, които се поддържат от технически персонал, разположен в различни държави. Също така, нашите дружества от групата и доставчици на услуги от трети страни и партньори работят по целия свят. Това означава, че когато нашите уебсайтове използват бисквитки, ние може да обработваме тези в някоя от тези страни, които може да имат закони за защита на данните, които са различни от законите на вашата страна (и в някои случаи, може да не са като защитни).

Ние сме взели подходящи предпазни мерки, за да изискаме Личната Ви информация да остане защитена в съответствие с настоящото Известие за поверителност. Те включват прилагането на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия за прехвърляне на лични данни между дружествата от групата Astellas, съгласно които всички дружества от групата следва да защитават личните данни, които обработват, в съответствие със законодателството на Европейския съюз за защита на данните. Ние прилагаме подобни подходящи договорни гаранции с нашите трети страни доставчици на услуги и партньори.

Допълнителни подробности могат да бъдат предоставени при поискване, като се свържете с нашия Служител за защита на данните, като използвате данните за контакт, предоставени под заглавието „Как да се свържете с нас“ по-долу.

 

Колко често ще актуализираме настоящата политика относно бисквитките?

Може да актуализираме политиката относно бисквитките на известни интервали, за да отразим например промените в бисквитките, които използваме, или по други оперативни, правни или регулаторни причини. Следователно Ви молим редовно да преразглеждате настоящата политика относно бисквитките, за да сте информирани относно това как използваме бисквитките и свързаните с тях технологии.

 

Как да се свържете с нас и нашето длъжностно лице по защита на данните

Ако искате да упражните някое от правата си за защита на данните (например да осъществите достъп, да изтриете, коригирате/коригирате или актуализирате данните си или да възразите или ограничите обработването или да поискате преносимост, когато е приложимо), моля, използвайте тази връзка: link. Отговаряме на искания, които получаваме от лица, желаещи да упражнят правата си за защита на данните, в съответствие с всички приложими закони за защита на данните. Можете да намерите повече подробности в съответното Известие за поверителност, което е поставено на нашия Уебсайт, което трябва да бъде прочетено във връзка с настоящата Политика за бисквитките.

Ако имате въпроси или притеснения относно използването на Вашите лични данни, винаги можете да се обърнете към длъжностното лице на Astellas по защита на данните на следния адрес: [email protected]. Имате право да подадете жалба до компетентен орган за защита на данните относно събирането и използването на Вашата лична информация. За повече информация се свържете с местния орган за защита на данните.

Настоящата Политика относно бисквитките последно е актуализирана през юли 2023 г.

MAT-BG-NON-2024-00010