Въведение

Настоящата Политика за бисквитките („Политика“) обяснява как Astellas (наричани по-долу „Astellas”, „ние”, „нашите” или „нас”) използва бисквитки и подобни технологии, за да Ви разпознае, когато посещавате нашия уебсайт и неговите поддомейни („Уебсайтът”). Тя обяснява какво представляват тези технологии и защо ги използваме, както и правата Ви да контролирате използването им. Пълната информация за самоличността и данните за контакт на администратора на Уебсайта е предоставена в Условия за ползване. 

 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки файлове с данни, които се инсталират на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уебсайт. Бисквитките се използват широко от собствениците на уебсайтове, за да накарат уебсайтовете да заработят изцяло или да работят по-ефективно, както и да предоставят отчетна информация.

 

Какъв вид бисквитки използваме и защо?

Ние използваме ограничени бисквитки за целите, посочени в нашето решение за управление на бисквитки, до които можете да  получите  достъп, като щракнете върху иконката с червена бисквитка onetrust-icon или съответната връзка, достъпна за Вас в долната част на нашия Уебсайт. Някои бисквитки са необходими поради технически причини, за да може нашият Уебсайт да работи, наричаме ги „строго необходими“ бисквитки. Останалите бисквитки са опционални и ни позволяват да проследяваме и насочваме интересите на нашите потребители, за да подобрим изживяването на нашия сайт. Бисквитки на трети страни могат да бъдат предоставени чрез нашия уебсайт за анализ и други цели. 

Специфичните видове бисквитки, обслужвани чрез нашия Уебсайт, и целите, които те изпълняват, са описани в Центъра за предпочитания за бисквитки на нашето решение за управление на бисквитки, до което можете да получите достъп, като кликнете върху съответната връзка в нашия Уебсайт. 

Ние използваме опционални бисквитки, само ако ни дадете предварителното си изрично съгласие в нашето решение за управление на бисквитки. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като просто посетите центъра за предпочитания в нашето решение за управление на бисквитки (моля, вижте следващия раздел). За строго необходимите бисквитки, които не могат да бъдат деактивирани, защото са от съществено значение за функционирането на нашия Уебсайт, ние разчитаме на нашия законен интерес да работим с функционално защитен Уебсайт.

 

Как да контролирате бисквитките?

Имате право да решите дали да приемете или отхвърлите някои или всички бисквитки, които не са строго необходими. Можете да промените предпочитанията си за бисквитки и да оттеглите предварителното си съгласие по всяко време, като използвате нашето решение за управление на бисквитки, до което имате достъп, като кликнете върху съответната връзка (обикновено достъпна в долния край на нашия уебсайт) или като кликнете върху иконката с червена бисквитка onetrust-icon в нашия уебсайт. След това можете да актуализирате предпочитанията си, като използвате бутон за превключване, onetrust-activeза да активирате или деактивирате съответните категории опционални бисквитки. Може да се наложи да опресните страницата, за да може настройките Ви да влязат в сила. 

Също можете да зададете или промените контролите на уеб браузъра си, за да приемате или отказвате бисквитки. Ако решите да отхвърлите строго необходимите бисквитки чрез настройките на браузъра си, може да продължите да използвате нашия уебсайт, но достъпът Ви до някои функционалности и области на нашия уебсайт може да бъде ограничен. Тъй като средствата, чрез които можете да откажете бисквитките чрез контролите на Вашия уеб браузър, са различни за отделните браузъри, трябва да се консултирате с помощното меню на браузъра си за повече информация.

Освен това повечето рекламни мрежи Ви предлагат начин да се откажете от целевото рекламиране. За повече информация, моля, посетете http://www.aboutads.info/choices/ или http://www.youronlinechoices.com.

 

Колко дълго съхраняваме бисквитките?

Продължителността на съществуване на всяка бисквитка в нашия Уебсайт е определена в центъра за предпочитания в нашето решение за управление на бисквитки. 

 

Международни прехвърляния на данни

Информацията, съхранявана от бисквитките, може да бъде достъпна, прехвърляна и обработвана в държави, различни от държавата, в която живеете. По-конкретно, Astellas поддържа центрове за данни и сървъри по целия свят, включително Япония и Съединените щати, които се поддържат от технически персонал, разположен в различни държави. Също така, нашите дружества от групата и доставчици на услуги от трети страни и партньори работят по целия свят. Това означава, че когато нашите уебсайтове използват бисквитки, ние може да обработваме тези, в която и да е от тези страни, която може да има закони за защита на данните, различни от законите на Вашата страна (и в някои случаи, може да не са толкова сигурни).

Ние сме взели подходящи предпазни мерки, за да изискаме личната Ви информация да остане защитена в съответствие с настоящата Политика за бисквитките. Те включват прилагането на стандартните договорни клаузи за прехвърляне на лични данни между дружествата от групата ни, съгласно които всички дружества от групата следва да защитават личните данни, които обработват, в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Ние прилагаме подобни подходящи договорни гаранции с нашите трети страни доставчици на услуги и партньори. 

Допълнителни подробности могат да бъдат предоставени при поискване, като се свържете с нашия Служител за защита на данните, като използвате данните за контакт, предоставени под заглавието „Как да се свържете с нас“ по-долу.

 

Колко често ще актуализираме настоящата политика относно бисквитките?

Може да актуализираме политиката относно бисквитките на известни интервали, за да отразим например промените в бисквитките, които използваме, или по други оперативни, правни или регулаторни причини. Следователно Ви молим редовно да преразглеждате настоящата политика относно бисквитките, за да сте информирани относно това как използваме бисквитките и свързаните с тях технологии.

Настоящата Политика относно бисквитките последно е актуализирана през декември 2022 г.

 

Как да се свържете с нас и да упражните правата си за защита на данните

Ако искате да упражните някое от правата си за защита на данните (например да осъществите достъп, да изтриете, поправите/коригирате или актуализирате данните си, да възразите срещу обработването или да го ограничите, както и да поискате преносимост, когато е приложимо), моля, използвайте този линк. Astellas отговаря на искания от лица, желаещи да упражнят правата си за защита на данните, в съответствие с всички приложими закони. Можете да намерите повече информация в съответното Известие за поверителност, което се намира в нашия Уебсайт, което трябва да бъде прочетено във връзка с настоящата Политика за бисквитките. 

Ако имате въпроси или притеснения относно използването на Вашите лични данни, винаги можете да се обърнете към длъжностното лице на Astellas по защита на данните на следния адрес: [email protected]. Може да имате право да подадете жалба до компетентен орган по защита на данните относно събирането на информация и употребата на бисквитки. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в държавата, в която живеете.

MAT-BG-NON-2022-00040