Research & Development
Astellas Pharma Global Development Europe (APGD-EU) is een voorloper op het vlak van wetenschap en technologie. Onze O&O-strategie is gericht op een versnelde ontwikkeling en commercialisering van nieuwe geneesmiddelen door onze medewerkers en middelen toe te spitsen op veelbelovende projecten in duidelijk afgebakende therapeutische domeinen.

 

Link for the submission portal to apply for grants to support independent Investigator led research

Astellas Pharma Global Development Europe is wereldwijd verantwoordelijk voor O&O in de domeinen:

• Urologie
• Diabetes/stofwisselingsstoornissen/nierziekten/cardio-vasculaire aandoeningen
• Pijnbehandeling

Astellas Pharma Global Development Europe ondersteunt ook de wereldwijde O&O in de volgende therapeutische domeinen (TD’s):

• Transplantatie
• Ontsteking/immunologie (inclusief maag-darmziekten)
• CZS (Centraal ZenuwStelsel)
• Infectieziekten
• Oncologie

Astellas heeft wereldwijd een aanzienlijk aantal belangrijke projecten in Fase 3-ontwikkeling, of in afwachting van goedkeuring, en nog veel meer projecten in een vroeg stadium van klinische ontwikkeling.

Astellas herinvesteert een aanzienlijk deel van zijn wereldwijde inkomsten in Research&Development voor nieuwe producten ( in 2012: 19,9% van de jaaromzet)

We willen leider worden in specifieke therapeutische domeinen om de levenskwaliteit van patiënten, hun families en hun zorgverstrekkers te verbeteren.

Het ontdekken van geneesmiddelen en het ontwikkelingsproces bij Astellas:

Ontdekking Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) Volledige ontwikkeling Na goedkeuring
De geschikte molecule vinden om de hypothese te toetsen. De molecule onderzoeken op zijn niet-klinische en klinische veiligheid, tolerantie, farmacokinetiek/farmacodynamiek en farmacologische eigenschappen vs. de ontdekkingshypothese. De molecule ontwikkelen tot een geneesmiddel door zijn klinische eigenschappen en veiligheid te bevestigen bij de behandeling van specifieke ziekten, aandoeningen of indicaties. De molecule verder ontwikkelen na registratie; een risicobeheersplan opstellen; de wettelijke verplichtingen vervullen, eigen aan de vergunninghouder voor geregistreerde producten.