girl_yellow_field_cmyk
Voor patiënten die een medische behandeling ondergaan, lijkt de dag van morgen vaak nog ver weg. In bepaalde therapeutische domeinen is er vandaag nog geen oplossing voor belangrijke medische behoeften en blijven patiënten en artsen op hun honger zitten. Deze domeinen zijn prioritair voor Astellas.

We willen mensen hoop geven op een betere toekomst en een voorloper zijn in onze domeinen van therapeutische expertise. We focussen op specifieke onopgeloste medische behoeften en hanteren daarbij een innovatieve, maar met zorg ontwikkelde methode om nieuwe manieren te ontdekken en te ontwikkelen om de gezondheid en de levenskwaliteit te verbeteren.

Ons streven om de medische oplossingen van morgen te ontdekken wordt ingegeven door ons engagement tegenover de patiënt en de medische wereld. We hanteren hoge normen in onderzoek, klinische evaluatie, rapportering, training en opvolging. Ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen kijkt verder dan farmaceutische producten en ondersteunt ook milieu- en humanitaire initiatieven in de hele wereld.

Elke dag opnieuw wordt het bewijs geleverd dat Astellas in staat is het voortouw te nemen in het creëren van een betere toekomst voor patiënten, hun omgeving en – in ruimere zin – voor ieder van ons. Iedereen bij Astellas weet dat ons potentieel om de toekomst te veranderen – CHANGING TOMORROW™ – aan de basis ligt van ons aanhoudende succes.