man-in-field
 

Astellas België – Luxemburg (BeLux)

Astellas stelt in de Belux een 50-tal medewerkers tewerk in de medische afvaardiging, marketing en administratie.

Astellas Pharma BeLux is vooral actief in de volgende therapeutische domeinen: Transplantatie, Urologie, Oncologie, Antibiotica, Pijnbehandeling, Dermatologie en Cardiologie.

Aanbieden van Innovatieve en Betrouwbare Farmaceutische Producten

Vanwege onze reden van bestaan – ‘Bijdragen tot het verbeteren van de gezondheid van mensen op de hele wereld door middel van het verschaffen van innovatieve en betrouwbare farmaceutische producten’ – leggen wij ons toe op onderzoek, ontwikkeling en het aanbieden van innovatieve en betrouwbare farmaceutische producten en relevante diensten, die ten goede komen aan onze patiënten en aan de maatschappij in het algemeen.

Activiteiten op wetenschappelijke basis uitvoeren

Om ervoor te zorgen dat onze farmaceutische producten op de juiste manier gebruikt worden, verschaffen wij op gepaste wijze informatie over hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. Bij het uitvoeren van klinische studies houden wij ons aan wetenschappelijke richtlijnen, maar dragen wij ook maximaal zorg voor de veiligheid van de patiënten, met respect voor hun rechten.

Maatschappelijke Betrokkenheid

Zoals het goede zakelijke burgers betaamt, nemen wij actief deel aan liefdadigheids- en andere activiteiten die de gemeenschap ten goede komen.