Inkludering är grundläggande för oss på Astellas. Vi behöver ärliga och toleranta människor som vågar vara sig själva. Som trivs med att jobba i en inkluderande miljö där mångfald är en självklarhet och där etik, socialt ansvarstagande och hållbarhet står högt på dagordningen. 

Vi har en gemensam filosofi för mångfald, jämlikhet och inkludering som bygger på:

 

Engagemang
På arbetsplatser där medarbetarna behandlas med respekt och får uppskattning för vilka de är och vad de bidrar med, vågar de säga vad de tycker och komma med verkligt banbrytande idéer.

 

Mångfald
Organisationer där mångfalden genomsyrar alla nivåer inklusive leverantörsledet är bättre rustade att förstå patienterna och deras behov och bidra till hållbarhet i alla dess former.

 

Jämlikhet
I verksamheter där människor betraktas som unika individer suddas hindren för samarbete ut. När medarbetarna känner sig sedda och deras behov tillgodoses mår de bra och presterar på topp.

 

Inkludering
I miljöer där inkludering är en självklarhet skapas psykologisk trygghet, en känsla av tillhörighet och handlingskraft. Där uppstår givande och effektiva samarbeten, problemlösning, beslutsfattande, innovation och framförallt: värdeskapande.

För mer information om hur vi ser på mångfald, jämlikhet och inkludering, gå in på Astellas internationella webbplats.

Om du är intresserad av att arbeta på Astellas i Norden se våra lediga tjänster 

 

MAT-SE-NON-2023-00053