världskarta

Astellas Pharma Inc. är ett globalt företag som tillverkar och marknadsför läkemedel.

 

Astellas i världen
Astellas Pharma Inc. med huvudkontor i Tokyo är verksamt över hela världen och är en av världens 30 största läkemedelstillverkare. Det är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag som bildades 2005 genom en sammanslagning av de båda japanska företagen Fujisawa och Yamanouchi. Idag har Astellas ca 14 500 medarbetare världen över.

Här hittar du en översikt över samtliga bolag, forsknings- och produktionsanläggningar

 

Astellas EST-M
Astellas Established Markets (EST-M) med huvudkontor i Addlestone, tre mil sydväst om London, är verksamt i 35 länder i Europa och i Kanada. Här arbetar ca 3 500 anställda med att ytterligare stärka vår ledande ställning som forskningsbaserat läkemedelsföretag och göra effektiva behandlingsmetoder tillgängliga för patienter i hela världen. I regionen finns tre tillverkningsanläggningar och ett FoU-center i Irland och Nederländerna.

 

Astellas i Norden 
Astellas i Norden ingår i Established Markets. Vi marknadsför receptbelagda läkemedel i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vårt nordiska kontor ligger i Köpenhamn men vi har även kontor i både Finland och Norge. Vi är ca 100 kollegor i Norden.

 

MAT-SE-NON-2023-00049