Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna bland män i Europa och utgjorde år 2020 över 20 % av de förväntade nya cancerfallen1. Om man ser till enbart Norden är situationen ungefär densamma och prostatacancer utgör 27 % av de nya cancerfallen bland män (incidens 2016–2020)2

Antalet män som levde med diagnosen år 2020 (prevalens) var 2 086 per 100 000 invånare. Även om incidensen har ökat de senaste årtiondena har dödligheten minskat och färre män avlider i prostatacancer 2.

Prostatacancer drabbar framförallt äldre och är ovanligt hos män yngre än 50 år. 

Även om fler män diagnosticeras med sjukdomen är det färre som utvecklar långt framskriden prostatacancer2,3.  

 

Symtom
Några tidiga symtom är att man behöver kissa ofta, upplever svårighet att kissa eller har blod i urinen. Andra symtom på prostatacancer kan vara smärta i ländryggen, bäckenet eller höfterna. Det är viktigt att tänka på att symtomen är desamma vid godartad prostataförstoring3.

Kontakta din läkare om du har något av de här symtomen eller misstänker att du har prostatacancer.

 

Undersökning
Vanliga undersökningar vid misstanke om prostatacancer är blodprov för att mäta PSA-värde, att läkaren känner på prostatan med ett finger via ändtarmen (palperar), magnetkameraundersökning eller biopsi4,5

 

Förlopp
Vissa som drabbas av prostatacancer får metastaser efter långt framskriden sjukdom där cancern sprider sig även utanför själva prostatan6. Det finns flera olika behandlingsalternativ. Vilket som är lämpligast beror på de individuella förutsättningarna hos den drabbade7.

 

Astellas kliniska erfarenhet
Astellas har en gedigen bakgrund inom prostatacancer. 

 

Referenser
1. WHO, Cancer Today https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=908&key=total&sex=1&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0 (Accessed Feb 2023).
2. NORDCAN https://gco.iarc.fr/media/nordcan/factsheets/92/en/countries/0/prostate-240-nordcan_countries-0.pdf (Accessed Feb 2023).
3. CANCERFONDEN https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/prostatacancer (Accessed Feb 2023).
4. Kræftens Bekæmpelse https://www.cancer.dk/prostatakraeft/ (Accessed Feb 2023)
5. 1177 Vårdguiden https://www.1177.se/sjukdomar--esvar/cancer/cancerformer/prostatacancer/ (Accessed Feb 2023)
6. Urology Health https://www.urologyhealth.org/urologic-conditions/prostate-cancer (Accessed Feb 2023)
7. EAU Guidelines https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer (Accessed Feb 2023)
8. European Medicines Agency. XTANDI Summary of Product Characteristics https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/xtandi (Accessed Feb 2023)

 

MAT-SE-NON-2023-00050