apotekare håller box

Alla läkemedel har biverkningar
Mer information om vilka biverkningar din medicin kan orsaka hittar du på bipacksedeln. 

Alla läkemedel har biverkningar och man vet aldrig i förväg vilka biverkningar man får och hur mycket man känner av dem. Prata med en läkare, en sjuksköterska eller med apotekspersonalen om du har frågor eller om något oroar dig. 

Läkaren som har skrivit ut medicinen kan förklara mer och ge dig råd kring behandlingen. Om du använder ett läkemedel från Astellas och har en allmän fråga är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Om att rapportera biverkningar
Bipacksedeln ska alltid innehålla den senaste informationen om läkemedlet. Därför är det viktigt att patienterna rapporterar in de biverkningar de upplever till Läkemedelsverket. Det gäller även biverkningar som redan finns med på bipacksedeln. 

Det kanske känns onödigt att rapportera, men varenda rapport är viktig eftersom de bidrar till att säkerställa att patienter får rätt behandling. 

Det är inte krångligt att rapportera biverkningar. Välj det som är smidigast för dig:

Alla patientuppgifter skyddas och är anonyma.

 

MAT-SE-NON-2023-00049