anställda samlar pussel

För oss står patientens behov och välbefinnande alltid i fokus. Vi är här för att ge både patienter och deras närstående hopp om en bättre morgondag. 

Astellas i Norden (Sverige, Danmark, Finland och Norge) är ett dotterbolag till Astellas Inc. Vi marknadsför receptbelagda läkemedel och är främst verksamma inom onkologi, urologi, transplantation och njurmedicin. 

Sammanlagt är vi ca 100 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vi trivs med att jobba i en inkluderande miljö där mångfald är en självklarhet och där etik, socialt ansvarstagande och hållbarhet står högt på dagordningen. 

Vårt nordiska kontor ligger i Köpenhamn men vi har även lokala kontor i både Finland och Norge. 

 

För bättre folkhälsa i Norden
Vi vill vara med och förbättra den nordiska folkhälsan genom att erbjuda innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi samarbetar med forskare, universitet och högskolor, nationella institutioner, myndigheter och vårdpersonal.

Vi deltar i initiativ och aktiviteter som till exempel datagenerering och samarbeten kring olika studier och vi stödjer utbildningssatsningar för läkare och patientorganisationer.

 

Vi tar ansvar
Varje dag ställs vi inför utmaningen att fatta beslut som kan komma att påverka patienthälsan, både direkt och indirekt. 

Allt vi gör i vårt dagliga arbete är förankrat i vår Uppförandekod.

 

MAT-SE-NON-2023-00049