Astellas Medical Affairs i Norden har hand om sammanställning och publicering av medicinska data och vetenskapliga rön för att säkerställa att våra läkemedel används på ett säkert och korrekt sätt. 

Vi överbryggar gapet mellan forskning och praktik genom partnerskap med kliniker och hälso- och sjukvårdsorganisationer med målsättningen att optimera patienthälsan. 

Den här sidan är avsedd för läkare och vårdpersonal som söker medicinsk information.

Kontaktuppgifter till avdelningen för medicinsk information:

Telefon: +45 89 88 17 23

E-post: [email protected]

 

MAT-SE-NON-2023-00049