Astellas söker ärliga och toleranta människor som vågar vara sig själva. Människor som trivs med att jobba i en inkluderande miljö där mångfald är en självklarhet och där etik, socialt ansvarstagande och hållbarhet står högt på dagordningen.

 

MAT-SE-NON-2023-00053