operationsbord

Organtransplantation anses vara ett av de största medicinska genombrotten under 1900-talet och används idag över hela världen1.

Idag går det att transplantera många olika organ. Till exempel hjärta, lever, tarmar, lungor, hud och hornhinnor. Njurtransplantationer är den överlägset vanligaste typen och utgör i Europa över 60 % av alla utförda transplantationer2. 

Det finns två olika typer av organdonation: från levande donator och avliden donator. Behovet av organtransplantation ökar och bristen på donatorer gör att allt fler patienter står uppsatta på väntelista för transplantation1. I Sverige får drygt 700 personer ett nytt organ varje år2.

En patient som har genomgått en transplantation måste oftast ta medicin resten av livet för att kroppen inte ska stöta bort det nya organet. Avstötning kan bero på att immunsystemet, som normalt skyddar kroppen mot främmande mikroorganismer som till exempel virus och bakterier, uppfattar cellerna i det transplanterade organet som ett hot. Därför används immundämpande eller ”immunsuppressiva” läkemedel för att dämpa immunförsvaret och förhindra att det nya organet stöts bort. 
Astellas är världsledande på transplantationsområdet och erbjuder immundämpande behandlingar för solida organ som till exempel njurar, lever och hjärta. 

 

Podd på norska
Här hittar du en norsk poddserie med mycket nyttig information från personer som jobbar i vården. Serien är tänkt att vara ett stöd till unga som väntar på en ny njure eller precis har genomgått en transplantation.

 

Referencer
1. Scholz, N. Organ donation and transplantation Facts, figures and European Union action European Parliamentary Research Service https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649363
2. https://www.statista.com/statistics/537926/total-number-of-patients-transplanted-in-europe/

 

MAT-SE-NON-2023-00050