hand som håller glaskula

På Astellas i Norden samarbetar och interagerar vi kontinuerligt med vårdsektorn, patientföreningar, politiker och andra relevanta intressenter. Den professionella dialogen är mycket viktig för att vi ska kunna säkerställa tillgång till bästa möjliga behandling i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
Vi ser oss som en viktig samhällsaktör som bidrar till att förändra morgondagens sjukvård till det bättre. Vi bidrar med innovativa läkemedel och främjar diskussioner för att säkerställa att rätt patient får tillgång till rätt sorts läkemedel vid rätt tidpunkt. Det gör vi bland annat genom utbildning, webbinarier och möten med olika parter. 

Vi stödjer initiativ för att öka den medicinska och vetenskapliga kunskapsbasen samt förbättra behandlingarna inom de terapiområden där Astellas Pharma i Norden är verksamma.

Våra samarbeten sker helt öppet och enligt regler som tar höjd för alla aspekter av relationerna mellan oss och våra samarbetsparter.

I Sverige är vi medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Därmed följer vi läkemedelsindustrins etiska regelverk, som bland annat förpliktar oss att offentliggöra de samarbeten vi har med hälso- och sjukvårdens personal och organisationer, för att säkerställa öppenhet och transparens i samarbetet.

På europeisk nivå är Astellas medlemmar i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), en ideell paraplyorganisation som samlar och representerar en lång rad aktörer inom läkemedelsindustrin i Europa. Läs mer om EFPIA 

 

Hälso- och sjukvården
EFPIA’s etiska uppförandekod innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård kommer att göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även i Sverige. Rapporteringen sker årsvis och genomfördes första gången 2016, baserat på utbetalningar som skett under 2015.
Astellas samarbeten med hälso- och sjukvårdens personal och organisationer finns publicerad här.
 

Patient-/intresseorganisationer
Samverkan mellan läkemedelsföretag och patient-/interesseorganisationer regleras av ”Etiska regler för samverkan mellan läkemedelsföretag och organisationer/intresseorganisationer/allmänhet

Astellas samarbeten med patient-/intresseorganisationer finns publicerade på LIFs hemsida, här.
 

MAT-SE-NON-2023-00049