För oss kommer patienterna alltid först. Målet för allt vi gör är att skapa mervärde för patienterna och förbättra livskvaliteten både för dem och deras anhöriga. Det är därför Astellas ständigt arbetar för att utveckla och tillhandahålla läkemedel som inte bara förlänger utan även förbättrar patienternas liv. 

Våra fokusområden är onkologi, urologi, njurmedicin och transplantation. Men vi använder samtidigt vår innovativa forskning för att utveckla nya terapiområden – särskilt där vi ser att det fortfarande finns medicinska behov som inte tillgodoses. 

Vi fokuserar på vetenskap med verkligt mervärde, hela vägen från laboratoriet till sjukhusen och vidare till patienterna. Vi skolar de allra bästa inom respektive område och utvecklar lösningar som förändrar människors liv tillsammans med våra partners. Läs mer om vår forskning och innovation.

Det är av största vikt för oss att ha ett gott samarbete med relevanta intressenter i samhället för att hjälpa patienter i Norden. Läs mer om våra samarbeten.

 

Tillgång till medicinsk vård
Med patienten i fokus är vi medvetna om att många människor världen över har svårt att få tillgång till den vård de behöver. Det kan bero på allt från ett begränsat utbud av behandlingsalternativ till ekonomiska hinder eller bristande information. 

Astellas arbetar för att förverkliga FN:s globala hållbarhetsmål, däribland Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Mer information om Astellas satsningar hittar du på vår internationella webbplats Tillgång till vård.

 

MAT-SE-NON-2023-00049