anställda på blå bakgrund

Vi är ett nordiskt företag med en platt organisation. Vi ingår i en global koncern med ambitionen att verkligen göra positiv skillnad och påverka de terapiområden vi är specialiserade inom.

Vi har alla ett ansvar att vårda en kultur där vi trivs och utvecklas – och vi är övertygade om att människor mår och presterar som allra bäst när de kan vara sig själva. Hos oss är alla slags människor välkomna. Vår styrka ligger i mångfalden. 

Vi samarbetar över yrkesgränserna, vi hjälps åt och ger inte upp när vi står inför utmaningar. Vi respekterar våra kollegor. Olika perspektiv stimulerar kreativitet och innovativt tänkande, bygger socialt värde och bidrar till förbättrad hälsa världen över.

 

Vårt arbete är förankrat i våra värderingar 
På Astellas har vi klart för oss vad vi vill uppnå och varför. Vi vet varför vi går till jobbet. För oss står patientens behov och välbefinnande alltid i fokus. Vi är här för att ge både patienter och deras närstående hopp om en ljusare framtid. Vi förändrar morgondagen.

Våra värden utgör grunden för vår företagskultur och fungerar som ledstjärna i allt vi gör.

Patientfokus

Ägandeskap

Resultat

Öppenhet

Integritet 

 

Varenda patient räknas 
Det är fantastiskt att kunna vara med och bidra till att miljontals människor världen över får en högre livskvalitet. Vi lägger stora resurser på att ta fram tillförlitliga läkemedel, men vi gör mycket mer än så. 

För att leva upp till vårt gemensamma mål att förbättra människors hälsa världen över, måste var och en av oss ta ansvar för hur vi tänker och hur vi beter oss. Vi vet att varenda patient räknas. 

 

Astellas vision: 
”I framkant av sjukvårdsutvecklingen för att omvandla innovativ vetenskap till VÄRDE för patienterna.”

 

Läs mer om vår filosofi på vår globala webbplats.

Läs mer om vår vision och strategi på vår globala webbplats.

 

MAT-SE-NON-2023-00049