röda cancerceller på mörk bakgrund

Varje år diagnosticeras runt 175 0001 personer i Norden med cancer eller blodcancer. Ungefär så här många drabbas i respektive land:

  • Drygt 60 000 i Sverige 1
  • 45 000 i Danmark1
  • 35 000 i Finland1
  • 35 000 i Norge1

Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer och hos män prostatacancer. Bakom varje siffra i statistiken finns en människa och oroliga anhöriga, som alla bär på sin historia om hur livet förändrades för alltid den där dagen man fick beskedet om cancer. 

Cancerbehandlingarna har förbättrats enormt de senaste 30 åren2 och idag överlever allt fler patienter sin cancerdiagnos.

Astellas bedriver tidig forskning på olika cancertyper. Vi är fast beslutna om att bidra till en ännu bättre prognos för den som drabbas av cancer. 

Vi har erbjudit behandlingsalternativ för prostatacancer i över tio år. Det är vi stolta över. Idag erbjuder vi också behandlingar för cancer i urinblåsan och akut myeloisk leukemi (AML). 

Läs mer om prostatacancer.

Läs mer om cancer i urinblåsan

Läs mer om akut myeloisk leukemi (AML).

 

Referenser:
1. Nordcan 2.0 (iarc.fr)
2. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Kræftdødeligheden falder markant i Danmark - RKKP Kræftens Bekæmpelse Statistik om lungekræft - Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

 

MAT-SE-NON-2023-00050