två anställda på blå bakgrund

Det är vårt gemensamma ansvar att bidra till en kultur där vi kan trivas och utvecklas – och vi är övertygade om att människor mår och presterar som bäst när de får vara sig själva. Hos oss jobbar alla slags människor och våra olikheter är vår största styrka. Det vi alla har gemensamt är att vi hjälps åt och inte ger upp när vi står inför utmaningar.

På Astellas i Norden har medarbetarna stor frihet att själva planera sin tid. Vi tillämpar hybridarbete och kommer till kontoret när vi behöver träffa kollegor och jobbar från hemmakontoret när det passar bäst. Då blir det också lättare att få ihop livspusslet och hinna med allt det där som är viktigt utanför jobbet. För livet är trots allt så mycket mer än bara jobb. 

 

Samsyn på alla våra kontor
Vi har aktivitetsbaserade kontor där man väljer den plats som passar bäst för det arbete man utför och där det alltid går att byta plats om man behöver. 

Vi har en gemensam syn på vår arbetsplats. Alla är införstådda med hur och till vad de olika platserna i arbetslandskapet ska användas och tar hänsyn till sina kollegor.

Det är ett arbetssätt som bygger på förtroende. För att få den frihet och den flexibilitet som aktivitetsbaserade arbetsplatser erbjuder måste vi lita på både oss själva och varandra. 

Det finns många fördelar med ett aktivitetsbaserat arbetssätt: Det ger en arbetsplats som underlättar för både individ och företag att växa. Det innebär en arbetsplats som är skräddarsydd efter våra yrkesmässiga behov. Det uppmuntrar till personligt ansvarstagande. Det ger valfrihet. Flexibilitet. Hållbarhet. 

Om du är intresserad av att arbeta på Astellas i Norden se våra lediga tjänster 

 

MAT-SE-NON-2023-00053