röntgen med röd blåsa

Under livets gång upplever de flesta av oss att våra kroppar och kroppsfunktioner förändras. Ofta betraktar vi de här förändringarna som en del av det normala åldrandet och något man får räkna med när man börjar bli lite äldre. 

Men det är ändå viktigt att du berättar för din läkare om någon av de här förändringarna ger dig sämre livskvalitet, gör att du får ont, känner obehag eller ställer till det i vardagen för dig.

 

Överaktiv blåsa – OAB
Överaktiv blåsa (OAB) definieras som ”hastigt påkomna trängningar”, vanligen i kombination med täta trängningar och behov av att tömma blåsan nattetid, med eller utan urinläckage4

Även om de här symtomen är vanligare när man är äldre ska de inte betraktas som en del av det normala åldrandet, utan bör utredas av läkare. Då kan man ta reda på vad problemen beror på och hur man kan minska besvären. 

Överaktiv blåsa drabbar både kvinnor och män i alla åldrar. Diagnosen måste ställas av läkare.

 

Vanliga symtom på överaktiv blåsa
Överaktiv blåsa är vanligare än man tror. Stora studier har visat att 16,6 % av alla vuxna över 40 har symtom som tyder på OAB1. Problemet är lika vanligt bland kvinnor som bland män.

Symtomen på överaktiv blåsa2 är direkt knutna till definitionen av OAB och omfattar:

 • Tvingande trängning – ett plötsligt och intensivt behov av att tömma blåsan
 • Täta trängningar – att behöva gå ofta på toaletten
 • Nokturi – att vakna på natten med känslan av att man behöver gå på toaletten 

 

Vad är orsaken till överaktiv blåsa?
Ofta vet man inte riktigt varför man får överaktiv blåsa men det kan bland annat bero på3:

 • En störning i signalerna mellan hjärna och blåsa
 • Förändring av blåsans muskulatur
 • Psykologiska orsaker
 • Reflexrelaterade orsaker
 • Åldersförändringar i blåsans vävnad
 • Nervsjukdomar, t.ex. multipel skleros (MS)
 • Åldersrelaterade förändringar i centrala nervsystemet
 • Hormonrelaterade orsaker
 • Prostatasjukdomar

 

Det går att behandla överaktiv blåsa
Överaktiv blåsa är en diagnos som framförallt beskrivs utifrån symtom och är en kronisk åkomma som det saknas botemedel för. 

Däremot finns det sedan flera årtionden en rad behandlingar som minskar besvären. Det kan till exempel handla om livsstilsförändringar, men det finns också olika typer av läkemedel. 

För den som har allvarliga problem kan det bli aktuellt med mer invasiva behandlingsmetoder eller till och med kirurgi.

 

Astellas urologi
I över 20 år har Astellas bedrivit forskning och utveckling inom en rad olika urologiska sjukdomar och erbjuder idag läkemedel för överaktiv blåsa (OAB) och godartad prostataförstoring (BPH). 

Gå in på vår webbplats http://www.blåsan.se och läs mer om överaktiv blåsa. Här kan du göra ett test för att kontrollera om du har symtom som tyder på överaktiv blåsa. Observera att du alltid ska låta en läkare ställa diagnos.

 

Referenser
1. Milsom I, Abrams P, Cardozo L, et al. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int. 2001;87 (9):760-766
2. Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function: Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol. Urodyn. 2002;21:167-178.
3. Chu FM, Dmochowski R. Pathophysiology of overactive bladder. Am J Med. 2006 Mar;119 (3 suppl 1)3-8.
4. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction Bernard T. Haylen & Dirk de Ridder & Robert M. Freeman & Steven E. Swift & Bary Berghmans & Joseph Lee & Ash Monga & Eckhard Petri & Diaa E. Rizk & Peter K. Sand & Gabriel N. Schaer

 

MAT-SE-NON-2023-00050