forskare

Forskning och innovation är utgångspunkten för allt vi gör. Det är inte bara drivkraften bakom det arbete vi utför idag, det bestämmer också riktningen för det arbete vi kommer att utföra imorgon. 

 

Huvudområden 
I dagsläget bedriver vi forskning inom fyra huvudområden:

  • Synförlust och regenerativa behandlingar
  • Immunterapi
  • Mitokondriell biologi
  • Genterapi

Vi prioriterar vår forsknings- och utvecklingsstrategi utifrån tre olika perspektiv:

  • Biologi – tydliga verkningsmekanismer hos läkemedlet i kombination med framsteg inom forskningen
  • Behandlingsmetod – bästa administrationssättet för att få bäst farmakologisk effekt.
  • Sjukdom – noggrann utvärdering av otillfredsställda medicinska behov och marknadsmässiga förutsättningar.

Läs mer på vår globala webbplats

 

Kliniska studier
Det går att få ut rådata från våra kliniska studier via en oberoende plattform.

 

MAT-SE-NON-2023-00049