oncology
Onkológia je jedným z najzložitejších odborov medicíny.

Napriek značnému úsiliu a obrovskému pokroku neléčitelných a budúcnosť mnohých pacientov nie je jasná.

Spoločnosť Astellas v posledných desiatich rokoch vyvinula rôzne lieky určené na liečbu solídnych a hematologických nádorov. Naše onkologické portfólio zahŕňa lieky na liečbu skorých i pokročilých štádií rakoviny, kedy cieľom liečby je umožniť pacientom čo najdlhšie prežitie bez progresie ochorenia (teda dĺžku života od začiatku liečby do bodu, kedy ochorenie progreduje).

V spoločnosti Astellas neustále pracujeme na rozširovaní našich odborných znalostí v oblasti výskumu viacerých protinádorových liečiv. Sústredíme sa na viacero účinných látok, ktoré ponúkajú nádej u mnohých druhov rakoviny, vrátane tých vzácnych. V súčasnej dobe existuje niekoľko účinných látok na liečbu rôznych typov rakoviny – napr. karcinómu prostaty, leukémie alebo renálneho karcinómu v rôznych fázach vývoja – od základného výskumu až po fázu klinického vývoja a žiadosti o schválenie.

Veríme, že kľúčom k inovatívnym liečebným možnostiam sú partnerstvá. Preto na vývoji spolupracujeme s ďalšími farmaceutickými spoločnosťami a vedeckovýskumnými ústavmi. Iba spojením odborných znalostí z priemyslu a výskumu môžeme vytvoriť skutočnú pridanú hodnotu pre pacientov.

Zistite viac o našich terapeutických oblastiach:

NON_2022_0010_SK