supporting-patients.jpg
Náš záväzok zlepšovať zdravie ľudí na celom svete je spoločným cieľom, ktorý zdieľame s pacientmi.

Astellas Pharma s.r.o. je členskou spoločnosťou Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (ďalej len "AIFP"). Etický kódex AIFP vyžaduje, aby všetky členské spoločnosti dokumentovali a uverejňovali podrobnosti o finančnej podpore a významnej nefinančnej podpore pacientskym organizáciám.

Spoločnosť Astellas oceňuje kľúčovú úlohu, ktorú skupiny pacientov prinášajú, pre zlepšovanie a predlžovanie života pacientov. Takisto rešpektujeme práva pacientov konať vlastným menom - a v mene ostatných pacientov a opatrovateľov.

Spoločnosť Astellas podporuje skupiny pacientov a organizácie, ktoré sa podieľajú na zlepšení starostlivosti o pacientov. Toto úsilie zvyšuje ich dopad na kvalitu služieb v zdravotníctve. V každej fáze spolupráce spoločnosť Astellas sa snaží poskytovať najvyššiu úroveň transparentnosti a integrity.

Kliknutím tu zobrazíte zoznam podporovaných pacientskych organizácií.

MAT-SK-NON-2023-00008