Ak chcete hlásiť nežiaduce účinky alebo iné informácie týkajúce sa bezpečnosti produktov spoločnosti Astellas, navštívte našu stránku Bezpečnosť lieku.

Astellas je farmaceutická spoločnosť, ktorá sa zaviazala významne zmeniť každodenné životy ľudí. Našou úlohou je odpovedať na nenaplnené potreby pacientov na celom svete a mnohých zdravotníckych pracovníkov.¨

Náš tím Astellas (Est-C) pracuje v súlade s globálnym poslaním Astellas eticky a transparentne v celom regióne s externým publikom, ako sú médiá, profesijné organizácie, politici, priemyselné skupiny a verejnosť.

Naše kanály sociálnych médií nám pomáhajú spojiť sa s týmito a ďalšími zainteresovanými stranami v celom našom regióne, aby mohli objaviť viac informácií o aspektoch našej práce, ktoré sú pre nich relevantné, a mať aktuálne informácie o najnovších správach o spoločnosti.

Hoci obsah zverejnený na našich sociálnych médiách predstavuje naše názory, uvedomte si prosím, že názory vyjadrené ostatnými na našich kanáloch nie sú názormi Astellas EST-C, jej zamestnancov alebo pridružených spoločností. Nie sme zodpovední za obsah akýchkoľvek príspevkov tretích strán alebo externých odkazov, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom našich kanálov sociálnych médií.

Astellas EST-C si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa všetkých našich kanálov sociálnych médií, ako je uvedené nižšie, vrátane, ale nielen: 

  • Úprava alebo odstránenie akéhokoľvek obsahu zverejneného na našich kanáloch tretími stranami
  • Blokovanie ostatných užívateľov sociálnych médií
  • Zrušenie účtov kedykoľvek

Ako zodpovedný používateľ sociálnych médií sledujeme naše kanály sociálnych médií denne, ale nezaväzujeme sa reagovať na každý komentár alebo zmienku. Ak máte naliehavú otázku, môžete nás kontaktovať na [email protected].

Informácie uvedené na tejto webovej stránke a na našich kanáloch sociálnych médií nie sú určené na to, aby boli brané ako lekárska rada. Zaistite, aby ste sa so svojím lekárom poradili ohľadom všetkých osobných lekárskych alebo zdravotných problémov.

Astellas Pharma Europe („Astellas“) rešpektuje vaše právo na súkromie. Ďalšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

MAT-SK-NON-2023-00008