Chceme lepšie preskúmať špičkovú vedu a technológiu a odhaliť nové zistenia, ktoré majú potenciál zmeniť aktuálny stav poznania. Chceme uviesť do praxe výsledky nášho úsilia v oblasti výskumu a vývoja. Preto podporujeme rôzne iniciatívy ako napríklad:

V rámci Systému prepojeného výskumu, ktorý vychádza z koncepcie „najlepšej vedy, najlepších talentov, najlepšieho miesta“, budujeme partnerstvá s externými výskumníkmi a spoločnosťami, ktoré dopĺňajú naše skúsenosti a odbornosť, vďaka čomu môžeme rýchlo napredovať pri vývoji nových technológií a v skúmaných terapeutických oblastiach. Veríme, že vďaka tomuto spôsobu práce dokážeme skôr pomôcť väčšiemu počtu ľudí.

Iniciatíva FASTEN (FAST (rýchlo) – Ex – Nové – štandardy) stanovuje súbor kritérií, ktoré nám umožňujú optimálne prerozdeľovať zdroje a vytvárať vedu na špičkovej úrovni, vďaka čomu sa nám darí skracovať čas potrebný na výskum a vývoj a zlepšovať nákladovú efektívnosť.

Spoločnosť Astellas vďaka týmto iniciatívam neustále prináša nové inovácie a zlepšuje tak svoju schopnosť vyvíjať inovatívne lieky a vytvárať nové príležitosti.

NON_2019_0003_SK