Astellas si kladie za cieľ vytvárať inovatívnu liečbu pre choroby s vysokými nenaplnenými medicínskymi potrebami prostredníctvom nášho prístupu Focus Area

Pomocou prístupu Focus Area uprednostňujeme našu stratégiu výskumu a vývoja z troch uhlov pohľadu:

  1. Biológia - jasné mechanizmy farmakologického účinku so sprievodným vedeckým pokrokom
  2. Modalita – najlepší spôsob podávania pre maximalizáciu farmakologických účinkov
  3. Ochorenie – rozsiahle hodnotenie nenaplnených lekárskych potrieb a trhového prostredia

Tam, kde existujú jasné vedecké dôkazy a potenciál poskytnúť pacientom HODNOTU, optimalizujeme alokáciu zdrojov pre prioritných kandidátov, aby sme urýchlili pokrok od raných vývojových fáz.

NON_2022_0007_SK