Všetky nákupné činnosti podliehajú Všeobecným nákupným podmienkam Astellas Europe.

NON_2022_0029_SK