image

V spoločnosti Astellas staviame pacientov do centra všetkého, čo robíme, a to prostredníctvom hlbokého pochopenia ich potrieb, skúseností a behaviorálnych hnacích síl v oblasti starostlivosti. Každý deň sme motivovaní premieňať inovatívne vedy a riešenia na hodnotu pre pacientov, ktorým slúžime.

Do farmaceutického priemyslu som vstúpil pred viac ako 30 rokmi ako medicínsky zástupca a cítim sa šťastný, že som mal príležitosť učiť sa od základov naprieč rôznymi rolami, geografickými oblasťami, prostrediami starostlivosti a terapeutickými oblasťami a podporiť ekonomický a spoločenský prínos tohto sektora v oblasti obchodu, výroby, výskumu a vývoja. Cítim tú česť stavať na odkaze Clausa Zielera a ďakujem mu za jeho predchádzajúce vedenie, snahu a odhodlanie.

Vo svojej súčasnej pozícii prezidenta Astellas Established Markets – zahŕňajúcej Európu, Kanadu a Izrael – sa teším, že budem príkladom pri budovaní kultúry záväzku, rešpektu a dôvery. Výsledky a povesť idú podľa mňa ruka v ruke a fungovanie podľa najvyšších etických štandardov pri partnerskej práci na budovaní priaznivejšieho prostredia prístupu na trh je kľúčom k udržateľnému a úspešnému podnikaniu.

Priekopnícke pokroky v starostlivosti a vzdelávaní

To znamená postaviť pacienta do centra každého rozhodnutia, ktoré urobíme, zamerať sa na to, kde je potreba veľká, ale možností liečby je málo – priekopnícke pokroky v starostlivosti a vzdelávaní pri zavádzaní riešení zdravotnej starostlivosti s možnosťou zmeniť životy pacientov a ich rodín.

Stavajúc na našom dedičstve a skúsenostiach, náš zoznam liekov prináša ovocie tohto prístupu, čo nám umožňuje sledovať vedu a ponoriť sa do vysoko inovatívnych oblastí medicíny, kde sú potreby ľudí často prehliadané a nedostatočne uspokojované, vrátane ženského zdravia a niektorých menej známych rakovín.

Každá lekcia, ktorú som sa naučil, skutočne vychádza z jednej jednoduchej veci: ide o skutočné pochopenie, predvídanie a neustále organizovanie sa okolo meniacich sa potrieb pacienta, lekára, poskytovateľa, platiteľa a tvorcu politiky v čoraz rýchlejšie sa meniacom a komplexnom prostredí.

“ Každá lekcia, ktorú som sa naučil, skutočne vychádza z jednej jednoduchej veci: ide o skutočné pochopenie, predvídanie a neustále organizovanie sa okolo meniacich sa potrieb pacienta, lekára, poskytovateľa, platiteľa a tvorcu politiky v čoraz rýchlejšie sa meniacom a komplexnom prostredí.”

Musíme sa preto spojiť lokálne aj globálne, takže usmerňujeme, skladáme a optimalizujeme naše zdroje a umožňujúce schopnosti na podporu našej konkurencieschopnosti a pravidiel angažovanosti zákazníkov, pričom sa nebojíme predvídať zmeny vo vonkajšom prostredí a flexibilne sa im prispôsobovať. Vďaka tomu budeme môcť lepšie premietnuť potreby našich zákazníkov späť do podnikania a stať sa dôveryhodným partnerom, ktorý bude efektívne poskytovať riešenia prispôsobené našim miestnym trhom.

Nadšenie a zmysel

Ako pokračujeme v posúvaní hraníc, verím, že naše hlavné princípy naberajú na naliehavosti. Každý jeden zamestnanec Astellas Established Markets stavia na hodnotách Astellas Way zameraných na pacienta, prijatí zodpovednosti, výsledky, otvorenosť a integritu. K tomu neodmysliteľne patrí správna firemná kultúra – kultúra aktívnej spolupráce, integrity a partnerstva, ktorá vyrástla z našich japonských koreňov.

Som rád, že môžem pokračovať vo svojej Astellas ceste a byť súčasťou inovatívnej organizácie, kde sa každý musí cítiť splnomocnený konať svižne, zodpovedne, ambiciózne a podnikavo, aby dosiahol to najlepšie.

Damien Bailly
Prezident, Established Markets

 

MAT-SK-NON-2023-00008