claus_266_400

V spoločnosti Astellas sa snažíme premeniť inovatívnu vedu na hodnotu pre pacientov. Je to étos, ktorý riadi všetko, čo robíme – a je meradlom, podľa ktorého posudzujeme svoj úspech.

Po vyštudovaní molekulárneho biológa som začal pôsobiť vo farmaceutickom priemysle. Mal som to šťastie, že som mohol pracovať v mnohých rozličných oblastiach, a to ako v rámci oddelenia Výskumu a vývoja, tak aj General manažmentu, Sales a marketingu, a to vo všetkých kútoch sveta – od Latinskej Ameriky, USA, Japonska a Singapúru až po moju súčasnú vedúcu pozíciu v rámci Astellas Established Markets, zahrňujúcu Európu, Austráliu, Kanadu a Spojené kráľovstvo.

Mojou inšpiráciou sú naši zákazníci, a to predovšetkým chápanie ich potrieb – či už sú to pacienti, platitelia alebo lekári – a následne premietnuť tieto potreby do nášho prístupu k podnikaniu. Našou prirodzenosťou je schopnosť sledovať vedu a ponorenie sa do vysoko inovatívnych oblastí medicíny, kde sú potreby ľudí často prehliadané alebo nedostatočne uspokojované.

Staviame na našom dedičstve a skúsenostiach, vďaka ktorým sa môžeme posunúť do nových oblastí, vrátane zdravia žien a vysoko špecializovaných liekov, ako je bunková a génová terapia. To pre nás znamená umiestnenie pacienta do centra každého nášho rozhodnutia, a následne smerovať naše zameranie tam, kde je potreba veľká, ale možností liečby je málo.

„V čase, keď sú systémy zdravotnej starostlivosti po celom svete napäté, rastie dopyt po merateľných výsledkoch, ktoré ukazujú skutočnú hodnotu inovatívnej vedy a liekov.“

Počas pandémie sme museli inovovať a reagovať na zmeny v zdravotníckom prostredí agilným a zmysluplným spôsobom. Čo bolo v tejto dobe kľúčové, bola schopnosť počúvať. Už čoskoro sme si uvedomili, že bude potrebná ďalšia adaptácia, aby sme vyhoveli meniacemu sa trhovému prostrediu a požiadavkám a očakávaniam našich zákazníkov.

K tomu neodmysliteľne patrí správna firemná kultúra – kultúra spolupráce, integrity a tímovej práce, ktorá vyrástla z našich japonských koreňov. Táto otvorenosť počúvať, ochota vzájomne sa podporovať a oddanosť tomu, ako sa ako spoločnosť angažujeme, utvára každý aspekt našej práce.

Som nadšený, že pokračujem vo svojej ceste Astellas a že som súčasťou organizácie zameranej na inovácie, kde majú zamestnanci možnosť konať podnikavo a kde sa darí partnerstvu. Zostali sme v popredí zmien, a hoci stále posúvame hranice, naše hlavné zásady zostávajú nezmenené. Spolupráca a zameranie na zákazníka boli – a budú aj naďalej – zásadné pre zabezpečenie toho, aby sme spoločne pracovali na rovnakom cieli: poskytovanie hodnoty, zlepšovanie zdravotných výsledkov a zmysluplné zmeny pre pacientov, ktorým pomáhame.

Claus Zieler
Prezident, Established Markets

 

NON_2022_0006_SK