Nefrologie

Nefrológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou a sledovaním ochorení obličiek. V spoločnosti Astellas sa zaoberáme transplantačnou medicínou už viac ako 20 rokov. Obličky sú jedným z najčastejšie transplantovaných orgánov. Naše pravidelné odborné diskusie s nefrológmi nás nútia hľadať nové spôsoby liečby ochorení obličiek. Našou prácou chceme pacientom sprístupniť inovatívne vedecké riešenia. Náš výskum sa preto zameriava predovšetkým na oblasti, kde existuje vysoká nenaplnená lekárska potreba. Naša práca v odbore nefrológie to dokazuje v súlade s našou víziou.

Chronické ochorenia obličiek sú stále častejšie

Počet ľudí trpiacich chronickým ochorením obličiek celosvetovo stúpa. V súčasnosti postihuje približne každého desiateho človeka na svete. Podľa prognóz bude chronické ochorenie obličiek do roku 2040 piatou hlavnou príčinou predčasnej smrti. Definícia chronickej choroby obličiek popisuje toto ochorenie popisuje ochorenie ako progresívnu stratu funkcie obličiek. Počet diabetikov a ľudí s vysokým krvným tlakom v posledných 20 rokoch prudko vzrástol, čo má následne vplyv na počet chronických ochorení obličiek.

V skorých štádiách je chronické ochorenie obličiek často asymptomatické. To znamená, že obličky sú už choré, ale to zostáva bez povšimnutia, pretože neexistujú žiadne jasné príznaky, ktoré by pacientom signalizovali, že sa ich zdravotný stav zhoršuje. Ide o postupný proces, ktorý často vedie k znateľným poruchám až po mnohých rokoch. Symptómy sa objavujú s progresiou chronického ochorenia obličiek a zhoršovaním renálnych funkcií. Cieľom liečby je oddialiť ďalšiu progresiu chronického ochorenia obličiek.

Ďalšie prejavy chronického ochorenia obličiek

Chronické ochorenie obličiek sa môže prejavovať ďalšími telesnými poruchami. Tie môžu zahŕňať napríklad poruchy metabolizmu kostí, kardiovaskulárne ochorenia, opuchy a anémiu.

S progresiou chronického ochorenia obličiek sa frekvencia a závažnosť anémie zvyšuje a anémia zasa urýchľuje priebeh chronického ochorenia obličiek.

Zistite viac o našich terapeutických oblastiach:

NON_2022_0010_SK