dandelion
Astellas Europe zameriava svoje aktivity do 4 terapeutických oblastí: transplantológie, urológie, onkológie, nefrológie.

Pre vyššiu kvalitu života vo vašom každodennom živote: Tu predstavujeme naše najdôležitejšie terapeutické oblasti.

Zistite viac o našich terapeutických oblastiach:

NON_2022_0010_SK