Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (“Astellas Slovensko”) je členom asociácie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”).

EFPIA Disclosure Code 2014 (na Slovensku pomenovaný Transparentná spolupráca) požaduje od všetkých členských spoločností dokumentovanie a zverejňovanie určitých typov Plnení, ktoré sú priamo alebo nepriamo poskytované Zdravotníckym odborníkom (“HCP”) či Zdravotníckym organizáciám (“HCO”).

Astellas Slovensko zverejňuje Plnenia poskytované HCP a HCO v súlade s požiadavkami EFPIA Disclosure Code, lokálneho Etického kódexu a v súlade s ostatnými legálnymi požiadavkami ako aj požiadavkami na ochranu osobných údajov (vrátane, ale nie je obmedzené len na, smernice EÚ o ochrane údajov číslo 95/46/ES a platných lokálnych právnych predpisov).

Náš záväzok: Astellas Slovensko je plne odhodlaná zaistiť väčšiu transparentnosť v našom odvetví a posilniť dôveru verejnosti vo vzájomné vzťahy medzi farmaceutickými spoločnosťami a Zdravotníckymi odborníkmi.

Zverejnenia plnení sú publikované na webových stránkach Astellas - www.astellas.com/eu/sustainability/transparency

MAT-SK-NON-2023-00008