O Established Markets Commercial (EST-C)
Astellas je farmaceutická spoločnosť, ktorá sa zaviazala premeniť inovatívnu vedu na hodnotu pre pacientov.

Astellas Established Markets-Commercial (EST-C) pôsobí v 37 krajinách, hovorí 23 rôznymi jazykmi a je regionálnym podnikom spoločnosti Astellas Pharma Inc. so sídlom v Tokiu.

Centrála regiónu EST-C sídli v Spojenom kráľovstve a podporuje pridružené tímy v Európe, Austrálii a Kanade v spolupráci s Medical & Development pracoviskami a výrobnými v Írsku a Holandsku.

Sme odhodlaní reagovať na nenaplnené lekárske potreby ľudí na celom svete. Staviame na našom dedičstve v rôznych terapeutických oblastiach a naďalej investujeme do výskumu a vývoja na podporu nových liekov a technológií.

Vášeň našich viac ako 3 500 ľudí v celom regióne nám pomáha naďalej meniť životy pacientov a naše hodnoty zamerané na pacienta, vlastníctvo, výsledky, otvorenosť a integrita nás vedú vo všetkom, čo robíme.

 

 

MAT-SK-NON-2023-00008