røde kreftceller på mørk bakgrunn

Hvert år blir omtrent 175 0001 mennesker i Norden diagnostisert med kreft og/eller blodkreft. Se hvor mange som rammes i hvert land her:

  • 35 000 i Norge1

  • 45 000 i Danmark1

  • 35 000 i Finland1

  • 60 000+ i Sverige1

Brystkreft og prostatakreft er de vanligste kreftformene for henholdsvis kvinner og menn. Bak hvert tall i statistikken finnes det et menneske og deres pårørende, og de har alle sin egen historie om hvordan livet brått ble forandret. 

Det har skjedd store forbedringer innenfor kreftbehandling de siste 30 årene2, og flere pasienter overlever nå sin kreftsykdom.

Astellas er opptatt av tidlig forskning på ulike kreftformer og arbeider målrettet for å forbedre kreftprognosene ytterligere. 

Vi er stolte over at vi i mer enn 10 år har sørget for behandlingsalternativer ved prostatakreft. Idag tilbyr vi også behandlinger for blærekreft og blodkreft (akutt myelogen leukemi – AML). 

Les mer om prostatakreft.

Les mer om blærekreft

Les mer om akutt myelogen leukemia (AML).

 

Referanser:
1. Nordcan 2.0 (iarc.fr)

2. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Kræftdødeligheden falder markant i Danmark - RKKP Kræftens Bekæmpelse Statistik om lungekræft - Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)


 

MAT-NO-NON-2023-00033