Prostatakreft er en av de vanligste krefttypene blant menn i EU og står for mer enn 20 % av estimerte nye tilfeller i 20201. I Norden har vi en tilsvarende situasjon, og 27 % av alle nye krefttilfeller hos menn er prostatakreft (forekomst 2016–2020).2

Antallet menn som levde med diagnosen i 2020 (prevalens) var 2086 tilfeller per 100 000 personer. Selv om forekomsten har økt i løpet av de siste tiårene, har mortaliteten gått ned, og færre menn dør av prostatakreft.2

Prostatakreft rammer hovedsakelig eldre menn og forekommer sjelden blant menn under 50 år. 

Selv om flere menn får diagnosen prostatakreft, er det færre som utvikler fremskreden sykdom.2,3  

 

Symptomer
Tidlige symptomer omfatter hyppig vannlating eller problemer med å late vannet, eller blod i urinen. Andre symptomer på prostatakreft kan være smerter i korsryggen, bekkenet eller hoftene. Det er viktig å være klar over at disse symptomene også er tegn på godartet prostataforstørrelse.3

Dersom du får noen av disse symptomene, eller mistenker at du har prostatakreft, skal du kontakte lege.

 

Undersøkelse
Vanlige undersøkelser som foretas ved mistanke om prostatakreft er PSA-test (blodprøve), palpering av prostata, MR-undersøkelse eller biopsi.4,5

 

Utvikling
Hos noen utvikler prostatakreften seg til metastatisk eller fremskreden prostatakreft, der kreften sprer seg til områder utenfor prostata.6 Det finnes en rekke behandlingsalternativer avhengig av situasjonen til den enkelte pasient.7

 

Astellas’ historie
Astellas har en lang historikk med prostatakreft. Helt tilbake i 2013 ble selskapets behandling for fremskreden sykdom godkjent av EMA (Det europeiske legemiddelbyrået).8

 

Referanser
1. WHO, Cancer Today https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=908&key=total&sex=1&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0 (Accessed Feb 2023).

2. NORDCAN https://gco.iarc.fr/media/nordcan/factsheets/92/en/countries/0/prostate-240-nordcan_countries-0.pdf (Accessed Feb 2023).

3. CANCERFONDEN https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/prostatacancer (Accessed Feb 2023).

4. Kræftens Bekæmpelse https://www.cancer.dk/prostatakraeft/ (Accessed Feb 2023)

5. 1177 Vårdguiden https://www.1177.se/sjukdomar--esvar/cancer/cancerformer/prostatacancer/ (Accessed Feb 2023)

6. Urology Health https://www.urologyhealth.org/urologic-conditions/prostate-cancer (Accessed Feb 2023)

7. EAU Guidelines https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer (Accessed Feb 2023)

8. European Medicines Agency. XTANDI Summary of Product Characteristics https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/xtandi (Accessed Feb 2023)

 

MAT-NO-NON-2023-00033