I Astellas setter vi inkludering høyt. Vi er på jakt etter ærlige og tolerante mennesker som tør å være seg selv. Mennesker som setter pris på mangfold og som vil føle seg hjemme i et selskap der etikk i tillegg til sosialt ansvar og bærekraft står i høysetet. 

Vår virksomhet er tuftet på globalt mangfold, likestilling og inkludering.

 

Engasjement
Mennesker som behandles med respekt og verdsettes for den de er og det de er gode på, vil føle seg trygge nok til å ta ordet og komme med virkelig banebrytende ideer.

 

Mangfold
Organisasjoner som prioriterer mangfold blant både ansatte, ledere og leverandører, står bedre rustet til å representere alle typer pasienter. I tillegg vil de være bedre i stand til å forstå og håndtere pasientenes udekkede behov og skape bærekraft på alle områder.

 

Likestilling
Når mennesker blir sett og behandlet som enkeltindivider, fjerner vi barrierer. Når vi oppfyller hvert enkelt menneskes unike behov, bidrar vi til optimal helse og livskvalitet for den enkelte.

 

Inkludering
Ved å fremme et inkluderende arbeidsmiljø skaper vi trygghet, en følelse av tilhørighet som gir rom for forbedret samarbeid, god problemløsing og effektiv beslutningstaking. Dette vil legge til rette for innovasjon og verdiskaping. 

For mer informasjon om vårt arbeid med mangfold, likestilling og inkludering, se det internasjonale nettstedet vårt.

Dersom du har lyst til å bli en del av Astellas i Norden, er du velkommen til å ta en titt på ledige stillinger her 

 

 

MAT-NO-NON-2023-00036