operasjonsbord

Organtransplantasjon er blitt vanlig over hele verden og anses som et av de aller viktigste medisinske fremskrittene i den tyvende århundre.1

Idag kan vi transplantere mange forskjellige typer organer – inkludert hjerte, lever, tarmer, lunger, hud og hornhinne. Den vanligste transplantasjonen er helt klart nyretransplantasjon, som står for mer enn 60 % av alle transplantasjoner i Europa.2

Det finnes to typer organdonasjon: donasjon fra avdød og levende giver. Behovet for organtransplantasjon øker, og på grunn av mangel på donorer er det svært mange pasienter på venteliste.1 Litt mindre enn 400 personer får hvert år et nytt organ i henholdsvis Norge, Danmark og Finland. I Sverige får mer enn 700 personer et nytt organ hvert år.2

Etter en organtransplantasjon må pasientene vanligvis bruke medisiner resten av livet slik at kroppen ikke frastøter seg det nye organet. Frastøting kan forekomme fordi immunsystemet som beskytter oss mot eksterne mikroorganismer som virus og bakterier, også vil gjenkjenne cellene i det transplanterte organet som fremmede. Derfor forskrives såkalte immundempende medisiner for å undertrykke immunforsvaret og forhindre frastøting. 

Astellas er en global leder innen transplantasjon og leverer immundempende behandlinger ved transplantasjon av solide organer, som for eksempel nyre, lever og hjerte. 

 

Podcast på norsk
Sjekk ut vår serie med norske podcaster som inneholder viktig informasjon fra helsepersonell. Serien har som mål å gi støtte til unge mennesker som venter på eller nylig har gjennomgått en nyretransplantasjon.

 

Referanser
1. Scholz, N. Organ donation and transplantation Facts, figures and European Union action European Parliamentary Research Service  https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649363

2. https://www.statista.com/statistics/537926/total-number-of-patients-transplanted-in-europe/

 

MAT-NO-NON-2023-00033