about-new1.png

For oss er pasientens behov og livskvalitet alltid i fokus. Vårt mål er å gi pasienter og deres pårørende håp om en bedre morgendag. 

Astellas i Norden (Norge, Danmark, Finland og Sverige) er et datterselskap av Astellas Inc. Vi markedsfører reseptbelagte legemidler og har spesialisert oss innenfor følgende terapiområder: onkologi, urologi, transplantasjon og nefrologi. 

Totalt er vi 100 ansatte i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Vi setter pris på å jobbe i et inkluderende miljø der mangfold, etikk, sosialt ansvar og bærekraft står i høysetet. 

Vårt nordiske kontor ligger i København, og vi har også kontorer i Norge og Finland. 

 

Bedre folkehelse i Norden
Vi ønsker å bidra til bedre folkehelse i de nordiske landene gjennom å tilby innovative og trygge legemidler. Vi samarbeider med forskere, akademia, nasjonale institusjoner, myndigheter og helsepersonell.  

Vi deltar i ulike initiativer, som for eksempel samarbeid om studier og datagenerering, og vi bidrar til opplæringsaktiviteter sammen med leger, helse- og pasientorganisasjoner.

 

Ansvarlig opptreden
Hver dag må vi ta en lang rekke avgjørelser som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på pasientenes livskvalitet. 

Våre daglige aktiviteter tar derfor utgangspunkt i de etiske retningslinjene våre. 

 

MAT-NO-NON-2023-00032