forsker

Forskning og innovasjon står i sentrum for alt vi gjør. Ikke bare er det drivkraften bak det vi gjør i dag, det legger også grunnlaget for arbeidet vi skal gjøre i morgen. 

 

Hovedområder
Vi driver i dag forskning innenfor fire hovedområder:

  • Synstap og regenerativ medisin

  • Onkologisk immunterapi

  • Mitokondriebiologi

  • Genterapi

Vi legger stor vekt på vår forsknings- og utviklingsstrategi, som tar utgangspunkt i tre perspektiver:

  • Biologi – spesifikke farmakologiske virkningsmekanismer i kombinasjon med fremskritt innen forskning

  • Metode – rett legemiddelform for å oppnå maksimal effekt

  • Sykdom – grundig evaluering av udekkede medisinske behov og markedsmessige forutsetninger

Les mer på det internasjonale nettstedet vårt

 

Kliniske studier
Rådata fra de kliniske studiene våre er tilgjengelige på en uavhengig plattform.

 

MAT-NO-NON-2023-00032