neuron-header.jpeg

Overgangsalderen
Overgangsalderen er en naturlig fase i kvinnens liv når hormonnivået begynner å synke og menstruasjonen til slutt opphører. Menstruasjonen opphører vanligvis i alderen mellom 45 og 55 år. Dette tidspunktet, som kalles menopause, fastslås 12 måneder etter at kvinnen har hatt sin siste menstruasjon.1-3 Gjennomsnittsalderen for menopausen er 51 år.2 Overgangsalderen, som noen ganger også kalles klimakteriet, viser til tiden før, under og etter menopausen.4

 

Overgangsalderen påvirker kvinner på ulike måter
I Norge er det nærmere 900.000 kvinner i alderen 40–65 år.5 Kvinner er forskjellige, og det samme er de mulige symptomene forbundet med overgangsalderen. I tillegg er det en rekke faktorer som har betydning for hvordan symptomene oppleves. Dette gjelder for eksempel ulike medisinske tilstander, etnisitet og psykisk helse.6,7

 

Hetetokter eller nattesvette (vasomotoriske symptomer)
Opptil 80 % av alle kvinner opplever VMS, eller vasomotoriske symptomer, som er den medisinske betegnelsen for hetetokter og nattesvette som kan forekomme i løpet av overgangsalderen.7-9

En hetetokt er en plutselig og intens varmefølelse i ansikt og på hals og bryst, som kan ledsages av svette, rødhet i huden, frysninger og hjertebank.8

Nattesvette er hetetokter som forekommer mens du sover.8

Les om VMS: om VMS (hvaervms.no)

 

Andre symptomer
Det er også vanlig å oppleve symptomer som søvnforstyrrelser, migrene, humørsvingninger, hjernetåke (problemer med hukommelse eller konsentrasjon) og ulike fysiske endringer, for eksempel endret stoffskifte og vektøkning, leddsmerter og endringer i hud og hår.7

Snakk med legen din hvis du er plaget av symptomer knyttet til overgangsalderen.

 

Astellas' bidrag
Astellas gir informasjon om overgangsalder for kvinner som er plaget av visse symptomer.

 

Referanser:
1. Santoro NF. Menopause. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:1-21.

2. What is menopause? The Menopause Charity. https://www.themenopausecharity.org/wp-content/uploads/2021/04/What-is-menopause_.pdf Åpnet 7. juli 2023.

3. WHO, World Health Organization. Menopause. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause#:~:text=Most%20women%20experience%20menopause%20between%20,natural%20part%20of%20biological%20ageing. Åpnet 22. november 2023

4. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/

5. www.nordicstatistics.org

6. Richard-Davis G, Wellons M. Racial and ethnic differences in the physiology and clinical symptoms of menopause. Semin Reprod Med 2013;31(5):380-386.

7. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol 2018;14(4):199-215

8. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:43-55.

9. Kaunitz AM, Manson JE. Management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2015;126(4):859-876.

MAT-NO-NON-2024-00002