tre ansatte

Vi har alle et ansvar for å skape en bedriftskultur som legger til rette for at vi kan lykkes, og vi er overbevist om at vi alle trives og presterer best når vi får være oss selv. Vi er en arbeidsplass med alle typer mennesker, og styrken vår er at ikke alle er like. Felles for oss er at vi hjelper hverandre og ikke gir opp når ting går i motbakke.

Medarbeidere i Astellas i Norden står fritt til å planlegge sin egen arbeidsuke. De kan dra inn på kontoret og treffe kollegaer ansikt-til-ansikt eller jobbe hjemmefra om de ønsker det. Det gjør at de ansatte kan kombinere jobb med andre ting som er viktige i livet. Vi vet at livet til den enkelte består av mer enn bare jobben. 

 

En felles innstilling
Kontorene våre er funksjonelle arbeidsplasser. Alle kan velge hvor de vil sitte og kan bytte arbeidsplass underveis avhengig av hvilke oppgaver de holder på med og hva virksomheten trenger. 

Vi har en felles forståelse av hva som fungerer best på arbeidsplassen vår. Alle må være klar over og forstå hvordan vi best kan bruke de ulike områdene, og alle må være innforstått med at vi deler arbeidsplass.

Vi har et arbeidsmiljø som er bygget på tillit. Skal vi kunne nyte den valgfriheten og fleksibiliteten som aktivitetsbasert arbeid gir, må vi stole på oss selv og hverandre. 
Fordelene ved aktivitetsbasert arbeid er åpenbare: En arbeidsplass som støtter både personlig og organisatorisk vekst. En arbeidsplass som er perfekt tilpasset våre profesjonelle behov. Personlig ansvar. Valgfrihet. Fleksibilitet. Bærekraft. 

Dersom du har lyst til å bli en del av Astellas i Norden, er du velkommen til å ta en titt på ledige stillinger her 

 

MAT-NO-NON-2023-00036