Vår medisinske avdeling i Norden håndterer innhenting og deling av medisinske og forskningsrelaterte data for å sikre at legemidlene våre blir brukt på en trygg og hensiktsmessig måte. 

Vi er en brobygger mellom forskning og praksis og sørger for optimal pasienthelse gjennom samarbeid med helseorganisasjoner og leger. 

Denne siden er ment for leger og helsepersonell som trenger medisinsk informasjon.

Kontaktopplysninger til avdelingen for medisinsk informasjon:

Telefon: +45 89 88 17 23

E-post: [email protected]

 

MAT-NO-NON-2023-00032