For oss kommer alltid pasienten først. Vi ønsker å skape merverdi for pasientene, og vi arbeider for å legge til rette for god livskvalitet for berørte og deres pårørende. Derfor arbeider Astellas hver dag for å utvikle og levere legemidler som ikke bare forlenger, men også forbedrer pasientenes liv. 

Vi har fokus på behandlingsområdene onkologi, urologi, nefrologi og transplantasjon. Samtidig bruker vi innovativ forskning for å fremme nye behandlingsområder, spesielt områder der det fortsatt finnes udekkede medisinske behov. 

Fra laboratoriet til klinikken og videre til pasienten – vi har fokus på forskning med relevant verdi, jobber med de beste talentene og utvikler livsendrende løsninger sammen med våre samarbeidspartnere. Her kan du lese mer om vår forskning og innovasjon.

 

Tilgang på medisinsk behandling
Et pasientfokus innebærer også kunnskap om at det av ulike årsaker fortsatt finnes hindringer som gjør det vanskelig for mange mennesker rundt om i verden å få tilgang på medisinsk behandling. Det kan være alt fra mangel på behandlingsalternativer til begrensede økonomiske midler og mangel på informasjon. 

Astellas har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål, inkludert mål nr. 3 God helse og livskvalitet.

Finn ut mer om Astellas sine initiativer på det internasjonale nettstedet vårt Tilgang på helsetjenester.

 

MAT-NO-NON-2023-00032