Røntgen viser rød blære

De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve forandringer i kroppen og i ulike kroppsfunksjoner. Ofte ser vi på disse forandringene som en del av den normale aldringsprosessen og noe man må regne med når man blir eldre. 

Det er imidlertid viktig at du gir beskjed til legen din hvis noen av disse forandringene gir deg dårligere livskvalitet, hvis de fører til smerte, ubehag eller gir deg andre problemer.

 

Overaktiv blære – OAB
Overaktiv blære-syndrom (OAB) blir definert som «plutselig vannlatingstrang, ofte med hyppig vannlating og behov for vannlating om natten, med eller uten urininkontinens».4

Selv om forekomsten av overaktiv blære øker med alderen, betraktes ikke disse symptomene som en naturlig del av det å bli eldre og bør undersøkes av lege. Da kan årsaken til problemet fastslås, og det kan legges en plan for å redusere de plagsomme symptomene. 

Overaktiv blære forekommer både hos menn og kvinner i alle aldre, og diagnosen må stilles av lege.

 

Vanlige symptomer på overaktiv blære
Overaktiv blære er vanligere enn man tror, og store populasjonsstudier har vist at 16,6 % av alle voksne over 40 år har symptomer som ligner symptomene på OAB.1 Problemet er omtrent like vanlig blant kvinner som blant menn.

Symptomene på overaktiv blære2 er direkte knyttet til definisjonen på OAB og omfatter:

 • Sterk vannlatingstrang – plutselig og sterk trang til å tømme blæren

 • Hyppig vannlatingstrang – behov for å gå ofte på toalettet

 • Nokturi – å våkne om natten og føle at man må gå på toalettet 

 

Hva er årsaken til overaktiv blære?
Ofte vet man ikke helt hvorfor man får overaktiv blære, men det kan blant annet skyldes:3

 • en forstyrrelse i signalene mellom hjernen og blæren

 • en endring i musklene i blæren

 • psykologiske årsaker

 • refleksrelaterte årsaker

 • aldersrelaterte endringer i vevet i blæren

 • nervesykdommer, f.eks. multippel sklerose (MS)

 • aldersbetingede endringer i sentralnervesystemet

 • hormonrelaterte årsaker

 • prostatasykdommer

 

Overaktiv blære kan behandles
Overaktiv blære er en diagnose som hovedsakelig beskrives med utgangspunkt i symptomene, og den betraktes som en kronisk sykdom som det ikke finnes behandling for. 

I flere tiår har det imidlertid vært flere tilgjengelige behandlinger som reduserer symptomene på sykdommen. Det kan være ikke-medisinske behandlinger, som for eksempel livstilsendringer, men det finnes også en lang rekke medisinske behandlinger. 

For de mest alvorlige tilfellene kan mer invasive behandlingsmetoder være et alternativ, eller til og med kirurgi.

 

Astellas urologi 
Astellas har i mer enn 20 år drevet forskning og utvikling innen en lang rekke urologiske sykdommer og tilbyr i dag behandling av overaktiv blære (OAB) og godartet prostataforstørrelse (benign prostatahyperplasi, BPH). 

Besøk vårt nettsted http://www.blæren.no og les mer om overaktiv blære. Her kan du ta en test for å finne ut om du har symptomer på overaktiv blære. Husk at det alltid er en lege som skal stille diagnosen.

 

Referanser:
1. Milsom I, Abrams P, Cardozo L, et al. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int. 2001;87 (9):760-766

2. Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function: Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol. Urodyn. 2002;21:167-178.

3. Chu FM, Dmochowski R. Pathophysiology of overactive bladder. Am J Med. 2006 Mar;119 (3 suppl 1)3-8.

4. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction Bernard T. Haylen & Dirk de Ridder & Robert M. Freeman & Steven E. Swift & Bary Berghmans & Joseph Lee & Ash Monga & Eckhard Petri & Diaa E. Rizk & Peter K. Sand & Gabriel N. Schaer

 

MAT-NO-NON-2023-00033