røde blodlegemer

Det medisinske fagfeltet nefrologi handler om nyrefunksjon og nyresykdommer. En nefrolog eller nyrelege arbeider med nyrehelse og behandling av nyresykdommer ved hjelp av legemidler og kostholdsjusteringer. I tillegg sørger nyrelegen for dialyse eller nyreerstatningsterapi. 

 

Vårt arbeid med nefrologi
Vi fokuserer på og driver primært forskning innenfor sykdomsområder der behovet er stort, men der det mangler effektive behandlingsmetoder. Det er vårt arbeid innenfor nefrologi et levende bevis på. Vi er ledende innen immunsuppresjon ved organtransplantasjon og har i mer enn 20 år jobbet målrettet innenfor transplantasjonsområdet, som inkluderer pasienter med nyresykdom.

En viktig oppgave er å jobbe for å forbedre livskvaliteten og hverdagen for nyrepasienter. Det gjør vi blant annet ved å utvikle behandlinger for nyresykdommer og symptomene på nyresykdom.

 

Om kronisk nyresykdom
Kronisk nyresykdom er en progressiv sykdom kjennetegnet ved gradvis tap av nyrefunksjon som i siste instans kan medføre nyresvikt eller terminal nyresykdom. Dialyse eller nyretransplantasjon er da påkrevet.1

Kronisk nyresykdom oppstår når en sykdom eller lidelse svekker nyrefunksjonen og forårsaker skade på nyrene som forverres i løpet av måneder eller år. Diabetes og høyt blodtrykk er årsak til opptil to tredjedeler av alle tilfeller av kronisk nyresykdom.1

Kronisk nyresykdom forekommer hyppig og rammer omtrent hver tiende person på verdensbasis.2 Sykdommen anses som et folkehelseproblem, og det antas at innen 2040 vil kronisk nyresykdom være den femte mest vanlige årsaken til for tidlig død.

 

Om anemi ved kronisk nyresykdom og tilhørende symptomer
Kronisk nyresykdom er forbundet med en rekke komplikasjoner etter hvert som nyrene begynner å svikte. Anemi er en av de første komplikasjonene som oppstår.4 Anemi forekommer når produksjonen av røde blodceller er redusert, og vev og organer dermed får mindre oksygen.1

Idag får hver femte person med kronisk nyresykdom anemi.5Selv om det kan være tungt for pasienter å leve med anemi ved kronisk nyresykdom, finnes det forskning som tyder på at mange fortsatt ikke blir diagnostisert i tide eller får riktig behandling. Dette kan gi en økt risiko for komplikasjoner relatert til livskvalitet, komorbiditeter som kardiovaskulær sykdom og mortalitet.6

Nyrene har ansvaret for en rekke oppgaver i kroppen og er et organ som både stabiliserer og regulerer ved å:7

 • sikre et balansert væske- og elektrolyttinnhold

 • regulere blodtrykket

 • fjerne giftstoffer fra kroppen 

 • produsere hormoner som blant annet regulerer dannelsen av røde blodceller

Nyrene gjør alle disse oppgavene uten at vi merker det – det er bare når nyrene blir svekket at vi innser hvor viktige de faktisk er for vår fysiske helse. 

Antallet mennesker som lider av kronisk nyresykdom øker på verdensbasis. Det er mange grunner til at man utvikler kronisk nyresykdom. Blant annet kan følgende underliggende sykdommer forårsake kronisk nyresykdom:7

 • Diabetes mellitus

 • Høyt blodtrykk

 • Immunsykdommer

 • Medfødte sykdommer (f.eks. cystenyrer)

 • Urinveissykdommer (f.eks. forårsaket av nyrestein eller svulster)

Pasienter med kronisk nyresykdom har ofte ingen symptomer tidlig i sykdomsforløpet. Nyrene er allerede svekket uten å gi plager eller symptomer. Sykdommen utvikler seg gradvis, og det går ofte flere år med betydelig svekkelse før plagene melder seg. Symptomene oppstår etter hvert som sykdommen utvikler seg og nyrefunksjonen forverres.7 Tidlige tegn på forverret nyrefunksjon og fremskreden kronisk nyresykdom kan være:

 • Raske hjerteslag

 • Kortpusthet

 • Svimmelhet

 • Hodepine

 • Dårlig appetitt

 • Utmattelse

 • Depresjon 

 • Problemer med å tenke klart

Les mer om kronisk nyresykdom og anemi på nettsidene om nefrologi.
 

Referanser
1 National Kidney Foundation. About chronic kidney disease, https://www.kidney.org/atoz/content/about-chronic-kidney-disease (accessed April 2022).

2 International Society of Nephrology. Chronic kidney disease. Global kidney health atlas, www.theisn.org/global-atlas (2017) (accessed April 2022).

3 Foreman KJ, Marquez N, Dolgert A, et al. Forecasting life expectancy, years of life lost, and all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for 2016-40 for 195 countries and territories. Lancet 2018; 392: 2052-2090. 2018/10/21. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31694-5.

4 UK KC. Anaemia, https://www.kidneycareuk.org/about-kidney-health/conditions/anaemia/ (accessed April 2022).

5 Dmitrieva O, de Lusignan S, Macdougall IC, et al. Association of anaemia in primary care patients with chronic kidney disease: cross sectional study of quality improvement in chronic kidney disease (QICKD) trial data. BMC Nephrol 2013; 14: 24. 2013/01/29. DOI: 10.1186/1471-2369-14-24.

6 Wong MMY, Tu C, Li Y, et al. Anemia and iron deficiency among chronic kidney disease Stages 3-5 ND patients in the Chronic Kidney 

7 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. What Is Chronic Kidney Disease? Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/what-is-chronic-kidney-disease [last accessed October 2021]. 

 

MAT-NO-NON-2023-00033