ansatte på blå bakgrunn

Vi er en nordisk organisasjon med flat struktur. Som en del av en global virksomhet er vi opptatt av å utgjøre en forskjell og ønsker å ha en positiv innvirkning på de terapiområdene vi har spesialisert oss innenfor.

Hver og en av oss har et ansvar for å skape en bedriftskultur som legger til rette for at vi skal lykkes. Vi er overbevist om at vi alle trives og presterer best når vi får være oss selv. Hos oss er alle ulike mennesketyper velkommen – mangfold gjør oss bedre. 

Vi jobber sammen på tvers av funksjoner, vi hjelper hverandre og gir ikke opp om vi møter på utfordringer. Vi deler gjerne en god latter og er opptatt av å behandle alle våre ansatte med respekt, uavhengig av bakgrunn. Ulike perspektiver fremmer kreativ innovasjon, skaper sosial verdi og bidrar til god folkehelse verden over.

 

Vårt arbeid er forankret i verdiene våre
I Astellas har vi en sterk forståelse av hva vi ønsker å oppnå og hvorfor. Vi vet hvorfor vi går på jobb hver dag. For oss er pasientens behov og livskvalitet alltid i fokus. Vårt mål er å gi pasienter og deres pårørende håp om en bedre fremtid. Vi forandrer morgendagen.

Verdiene våre danner grunnlaget for vår bedriftskultur og er styrende i alt vi gjør.

Pasienten i sentrum

Eierskap

Resultater

Åpenhet

Integritet 

 

Alle pasienter er like viktige 
Det er stort privilegium å kunne bidra til bedre livskvalitet for millioner av mennesker verden over. Vi legger betydelige ressurser i å skape innovative og trygge legemidler, men det er ikke alt. For å leve opp til vårt felles mål om å forbedre den globale folkehelsen må hver og en av oss ta ansvar for hvordan vi tenker og opptrer. For oss er alle pasienter like viktige. 

 

Les mer om vår filosofi på det internasjonale nettstedet vårt.

Les mer om vår visjon og strategi på det internasjonale nettstedet vårt.

 

MAT-NO-NON-2023-00032