vindmøller ved soloppgang

Våre etiske retningslinjer gjenspeiler vårt fokus på alltid å arbeide etter den høyeste etiske standard. Vi skal etterleve de etiske retningslinjene individuelt, kollektivt og globalt.

Lovgivningen setter grenser utenfra. Etikk setter grenser innenfra. Astellas ønsker å leve opp til de høyeste forventingene som kan stilles, både juridisk og forretningsetisk. Vi har derfor gått gjennom alle aktivitetene i virksomheten og formulert en rekke retningslinjer som sikrer ansvarlighet og god praksis i alt vi gjør.

De etiske retningslinjene våre fastlegger internasjonale retningslinjer for våre medarbeidere samt de minimumskrav vi stiller til våre leverandører vedrørende sosiale, etiske og miljømessige forhold. Vi følger også bransjens egne etiske retningslinjer i hvert enkelt land.

Les mer: Astellas Charter of Corporate Conduct, Group Code of Conduct | Astellas Pharma Inc.

Vi respekterer våre medarbeideres rettigheter, helse, sikkerhet og utvikling og deltar i FN-prosjektet UN Global Compact, som hjelper virksomheter med å forene strategi og handlinger med prinsipper om menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Astellas har nulltoleranse for tvangsarbeid og barnearbeid og har underskrevet Modern Slavery Act, som forplikter oss til å sikre menneskerettighetene i hele forsyningskjeden.

 

Kontakt vedrørende etiske spørsmål
Vi oppfordrer alltid både medarbeidere og forretningspartnere til å rapportere både faktiske og mistenkte brudd på lovgivning, bransjens retningslinjer eller våre egne prosedyrer som for eksempel beskrives i de etiske retningslinjene våre. Vi tar alle rapporter på alvor og behandler dem konfidensielt.

Ta gjerne kontakt med vår europeiske supportavdeling for etiske spørsmål.

 

MAT-NO-NON-2023-00032